Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) - behandelingen

Voor afspraak bij Michel Lootens kan men op ma, di, do en vr bellen tussen 09h30 en 10h30 op

tel 0488/88 04 28 of 056/41 03 13

Op andere momenten een boodschap nalaten op het antwoordapparaat.

Eigen praktijk regio Kortrijk: Roterijstraat 11 Wevelgem 8560

Externe praktijk regio Antwerpen: Venneborglaan 172 Deurne 2100


CVS behandelingen: Een sessie/behandeling duurt 60 of 75 minuten, al naargelang de situatie en de evolutie van het herstel. Na de eerste oriëntatiesessie (van ongeveer 90 minuten) waarbij de klacht onderzocht en geëvalueerd wordt, volgen 4 á 5 sessies. Nadien wordt nagegaan welk vervolgprogramma er eventueel nog nodig kan zijn.

Wanneer men praat over CVS of "chronisch vermoeidheidssyndroom", worden heel wat verschillende benamingen door elkaar gebruikt. Zo wordt ook dikwijls de benoemer ME gebruikt, wat staat voor Myalgische Encephalomyelitis.
Deze term wordt voor het eerst gebruikt in 1956 en slaat terug op een aandoening van hersenen en ruggemerg, met spierpijn en een grote vermoeidheid als voornaamste symptomen.
ME is een neurologische ziekte met complexe en globale disfuncties. Ontregeling van de zenuw-, immunologische en endocriene systemen, met een verstoord cellulair energiemetabolisme en ionentransport zijn belangrijke kenmerken.

CVS of ME wordt veelal (verkeerdelijk) geassocieerd met permanente vermoeidheid. Dit komt omdat vermoeidheid één van de voornaamste klachten is.
Er bestaan echter verschillende soorten vermoeidheid, de ene vermoeidheid is de andere niet. Het is niet omdat je vermoeid bent, dat je daarom CVS hebt.

CVS of ME is een neuro-immunologische ziekte die als uniek kenmerk heeft dat klachten verergeren na inspanning, zogenaamde post-exertionele malaise. Na de minste inspanning heeft men buitensporige herstelperiodes nodig van 24u tot dagen tot weken. Men voelt zich ziek, te vergelijken met griep, een totale uitputting (malaise) die het lichamelijk en het geestelijke functioneren beïnvloedt, gepaard gaande met wijdverspreide spier- en gewrichtspijnen en spierzwakte, cognitieve stoornissen, vasculaire klachten (doorbloedingsproblemen, laag bloedvolume, niet lang kunnen staan,...)