Biodynamic Craniosacral Therapy (BCS)          nieuwe formuleinfo momenten

6 september - Gent

! aanmelden nodig !

klik hier

info momenten

11 september - Kortrijk

! aanmelden nodig !

klik hier

introductie workshop

7 september - Gent

! inschrijvingen sluiten af op 22 aug !

klik hier

info momenten

13 september - Antwerpen

! aanmelden nodig !

klik hierReliantie Instituut biedt een Totaalopleiding aan, die Internationaal gekwalificeerd en erkend is door IABT.

Elke gediplomeerde draagt de titel BCST Graduate en kan lid worden van ICSA wettige Beroepsvereniging.

Deze opleiding Biodynamische Craniosacraal therapie focust op de wezenlijke principes en klinische vaardigheden uit de methode van F. Sills (UK) i.c.m. psycho dynamische praktijkmodellen.

Deze opleiding is gericht naar:

* professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector, die een nieuwe dimensie willen toevoegen aan hun werk

* maar ook naar anderen die een loopbaan wensen te starten op een passionerend domein, dat in volle evolutie is

Michel Lootens die de opleiding samenstelde, put als hoofddocent, uit zijn jaren ervaring als Advanced Craniosacraal Therapeut binnen een zelfstandige praktijk en als geaccrediteerd leraar sedert 2005.

Hij is auteur van 'Biodynamische Craniosacraal therapie - Potency in action'

Cover boek

met voorwoord en aanbeveling door Dr. F. Sills (UK).

Dit boek is een heldere, praktische gids over BCST.

De auteur legt heel wat verbanden met diverse onderzoek

en allerlei wetenschappelijke bevindingen.

Het boek is opgenomen in de catalogus voor

Hoger Onderwijs - domein Healthcare.

De Boeck uitgeverij - ISBN 978 90 341 9438 1.

Om te bestellen, klik hier.
Wat is Cranioscraal Therapie?

Na Sutherland hebben 2 Amerikaanse osteopaten, J. Upledger en F. Sills, na jaren studie en onderzoek, elk op hun manier, technieken ontwikkeld rond het craniosacraal ritme, dat het resultaat is van de pulsing in de hersenvloeistof. Dit CRI ritme (cranial rhythmic impulse) wordt beschouwd als de ademhaling van het zenuwstelsel, regelt alle fysiologische stelsels en vibreert tot op celniveau.

Door diverse oorzaken kan er verstoring ontstaan in dit CS ritme waardoor het organisme uit balans geraakt met als gevolg, lichamelijke symptomen, emotionele lasten tot gedragsproblemen. En omgekeerd: fysieke symptomen, emoties, stress of ongekende trauma's kunnen ook aan de basis liggen van een verstoord CS ritme.

Een degelijk geschoold craniosacraal therapeut zal deze blokkades o.a. waarnemen als verstoringen in het bindweefsel of in de flow van lichaams-vloeistoffen. Volgens de opleiding die de CS practitioner genoten heeft zal deze weer balans laten ontstaan in het craniosacraal systeem en het zelfherstellend vermogen activeren.

Wat is Biodynamische Craniosacraal Therapie?

Franklyn Sills DO, MA, en neuroscientist was vooral gefascineerd door Sutherland's visie naar het einde van diens leven toe: dat er in het menselijk organisme dezelfde soort ordenende krachten actief zijn zoals in de natuur.

Mede door zijn interesse in de Tibethaanse geneeskunst, begon hij een traject van jaren studie en onderzoek, wat resulteerde in Craniosacral Biodynamics. Rond 1986 startte hij een opleiding voor professionelen.

BCST is een klinische hands-on methode en onderscheidt zich door typerende uitgangspunten:

1. er wordt gewerkt met de onderstromingen van het CRI ritme, welke benoemd worden als Mid Tide en Long Tide

en die voortkomen uit een ordenende matrix.

2. er is een verruimd perceptieveld nodig om de bewegingstaal van het lichaam te volgen

en te kunnen werken met inerte fulcrum's die in verband staan met de levensgeschiedenis van de cliënt.

3. de klinische technieken richten zich op de onderliggende dynamieken die aan de basis liggen van

spanningspatronen, compressie en pathologieën, zonder te werken op de symptomen zelf.

4. er is een specifieke en adequate manier van tussenkomen bij processen die zowel fysiek,

emotioneel als psychisch, kunnen op gang komen tijdens een sessie.

Want bij elk energetisch werk ontstaat er beweging in de diepere lagen van het organsime en kunnen toegedekte zaken op gang komen die congruent dienen ondersteund te worden. Het is wetenschappelijk bewezen dat 'gestimuleerde' emotionele ontladingen, bijkomend trauma kunnen veroorzaken.
DIPLOMERENDE OPLEIDING BIODYNAMISCHE CRANIOSACRAAL THERAPIE    Agenda 2018-2020

1. Twee fasen van 18 lesdagen verdeeld in 3-daagse niet-residentiële modules.

Verblijfsmogelijkheid op elke leslocatie, exclusief aan de cursusprijs.

2. Accreditatie door IABT, ICSA, NCSV, CSTA en andere Beroepsverenigingen.

Vanaf Fase II kan men student lid worden bij ICSA Beroepsvereniging (www.icsa-belgium.be)

3. Diploma 'BCST Graduate' met internationale IABT erkenning mits voldoen aan de evaluatievoorwaarden.

4. Het lessenpakket combineert op een ervaringsgerichte manier theorie, methodiek en praktijk.

Supervisiedagen binnen elke fase en doorstroomtesten na fase I.

5. Voor Kwaliteitslabel en erkenningen, InfoPagina nr 17.

6. KMO subsidie mogelijk voor ondernemers uit het Vlaams Gewest, InfoPagina nr 3.

FASE I    18 lesdagen (6 modules van 3 lesdagen)             

Thema's: Historiek craniosacraal therapie en centrale stromingen

Anatomie/fysiologie diverse zenuwstelsels & craniosacraal systeem
Basis anatomie van schedel, wervelkolom en bekken
U.C. Centering en verticalisering
Relatie tussen het Transpersoonlijke en Biodynamische principe
Primary Respiration - Mid-Tide en Long Tide
Relationeel veld (houding, contact, grenzen en kwaliteit van aanraking)
Aandachtsafstand en het concept 'Ruimte'
Energie en Unified Field
Belang van eigen fulcrums als therapeut
Het vloeistoffenlichaam en informatie-overdracht
Waarde van felt resources en hun psychische component
Stillpointpotentieel op het einde van de "uit" ademingsfase
Natuurlijke en inerte fulcrums
Holistic Shift: van fragmentatie naar eenheid
Palpatie van symmetrie, kwaliteit en beweging van weefsel, structuren en systemen
Schedelbot-specifieke motiliteit
Dura Mater: Recprocal Tension Membrane
Potency als ordenende principe binnen het menselijk organisme
Het Inherent Treatment Plan en diens ontplooiing
State of Balance
Motiliteit van het centraal zenuwstelsel
Gebruik van de vault-hold binnen een biodynamische context
CZS shock invloed en stillpoint op het einde van de "in" ademingsfase
Doorstroomtesten (tijdige inschrijving nodig voor wie wil overgaan naar Fase II)

Data & prijzen

FASE II   18 lesdagen (6 modules van 3 lesdagen)

Thema's: Inerte fulcrums

Belangrijke rol van Stillness
Augmentation Skills
De verschillende Midline(s) en de vertebrale as
Ledematen in relatie tot de Midline
Diafragma"s en hun invloed op het totale systeem
Atlas-Occiput in connectie tot de Axis
Long Tide en Dynamic Stillness als ingangspoort tot Inherent Treatment Plan (ITP)
Simultane connectie met de meerdere energielichamen
Impact vn stress en trauma op het immuunstelsel
Arteriele en veneuze structuren
Schedelopeningen en craniale zenuwen
Fontanellen en de gelaagdheid van schedelbeenderen
Basisvaardigheden in traumabegeleiding
Emotionele flooding
Integreren van manuele met verbale vaardigheden
CS Biodynamics en patronen m.b.t. sphenobasilaire verbinding
Werken met diverse compressievormen ter hoogte van de schedel
Het ITP en Facial Dynamics (aangezicht, harde verhemelte en kaakgewricht)
Viscerale relaties

Data & prijzen

VOORWAARDEN IAB GRADUATE DIPLOMA

1. Klinisch Traject

Opvolgen van twee eigen stagecliënten.

Data, prijzen, enz ... .

2. Advanced Training

5 daagse met residentieel verblijf.
Deze dient om na te gaan in hoeverre eigen processen van de student
doorlopen en verwerkt zijn, zodat ze geen remming vormen om de cliënt
degelijk te begeleiden.

Data, prijzen, enz ... .

3. Eindexamen

Als afsluit van de totale opleiding. Zowel geschreven als praktisch.

Data, prijzen, enz ... .

4. Eindwerk of Casestudy

Opmaak en voorstelling van eigen geschreven studiewerk.

Data, prijzen, enz ... .

5. Cursus Medische Basiskennis

Vereist voor wie geen medische opleiding genoten heeft.

Data, prijzen, enz ... klik hier.
Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener