Biodynamic Craniosacral Therapy      Opleiding 2019 - 2021

Reliantie Instituut biedt een Totaalopleiding aan, die Internationaal gekwalificeerd en erkend is door IABT.

Elke gediplomeerde draagt de titel BCST Graduate en kan lid worden van ICSA wettige Beroepsvereniging.

Deze opleiding Biodynamische Craniosacraal therapie focust op de wezenlijke principes en klinische vaardigheden uit de methode van Franklyn Sills (UK), op elementen uit de Quantumfysica en principes van Dr. Peter Levine.

Deze opleiding is gericht naar:

* professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector, die een nieuwe dimensie willen toevoegen aan hun werk

* maar ook naar anderen die een loopbaan wensen te starten op een passionerend domein, dat in volle evolutie is

Michel Lootens, osteopaat DO, die de opleiding samenstelde, put als hoofddocent, uit zijn jaren ervaring als Advanced Craniosacraal Therapeut binnen een zelfstandige praktijk en als geaccrediteerd leraar van Franklyn Sills.

Hij is auteur van 'Biodynamische Craniosacraal therapie - Potency in action'

Cover boek

met voorwoord en aanbeveling door Dr. F. Sills (UK).

Dit boek is een heldere, praktische gids over BCST.

De auteur legt heel wat verbanden met diverse onderzoek

en allerlei wetenschappelijke bevindingen.

Het boek is sedert 2015 opgenomen in de catalogus voor

Hoger Onderwijs - domein Healthcare.

De Boeck uitgeverij - ISBN 978 90 341 9438 1.

Om te bestellen, klik hier.
FASE I    18 LESDAGEN (6 keer 3-daagse) & 2 SUPERVISIEDAGEN

Module 1   Basisprincipes van BCST

Biodynamische Craniosacraal therapie en Quantum Fysica: een andere kijk op energie. We zien een aantal kenmerken van BCS waardoor de methode zich onderscheidt van andere werkvormen craniosacraal zoals: de inherente beweging in een levend organisme en het relationele veld. We maken summier kennis met de 3 CS-ritmes die in de mens actief zijn en verkennen de principes ruimte, contact, stilness en aanraking. We doorlopen een specifiek 6-stappenplan om op een gefundeerde manier aan een BCS sessie te beginnen.

Module 2   Stabiliteit & Fluïditeit

In deze module ligt de klemtoon op het voorbereiden van de cliënt. Men leert de cliënt dusdanig begeleiden dat die in gepaste mate kan deel hebben aan een sessie. We zien het belang van belichaamde waarneming en maken kennis met de, in het systeem uitwerkende fluïditeit. Hoe neemt men een ortho- en een parasympatsiche reactie waar? Neurobiologie van stress en trauma-basisvaardigheden.

Module 3   Van fragmentatie naar heelheid

De 3 velden en de daarbij horende cs-ritmes. Ontwikkelen van perceptievaardigheden met betrekking tot de Holistic Shift als ingangspoort tot het inherent treatment plan. We verkennen de 3 uitwerkingsdomeinen van Mid-Tide en leren op gepaste wijze gebruik maken van het stillpoint-potentieel. We leren percepteren hoe Potency uitwerkt in de lichaamsvloeistoffen en weefsels.

Module 4   Fulcrums, beweging en inertie

De 3 velden en de daarbij horende cs-ritmes. Ontwikkelen van perceptievaardigheden met betrekking tot de Holistic Shift als ingangspoort tot het inherent treatment plan. We verkennen de 3 uitwerkingsdomeinen van Mid-Tide en leren op gepaste wijze gebruik maken van het stillpoint-potentieel. We leren percepteren hoe Potency uitwerkt in de lichaamsvloeistoffen en weefsels.

Module 5   Het Inherent Treatment Plan

We verkennen het principe Gezondheid en leren hoe dit zich uit in een systeem. Via elementen uit Inner Tuning® Psychodynamics krijgen we inzicht in de samenhang psyche/corpus en zien hoe men zowel verantwoordelijk is voor gezondheid als ziekte. We leren het 3-stappenplan van het inherente healings-mechanisme (Rolling Becker) en staan stil bij hoe het inherent treatment plan overgaat van de ene fase in de andere. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan de State of Balance, een dynamisch evenwicht tussen vrije en gebonden Potency.

Module 6   Organisatie & Iinformatie uitwisseling

We gaan dieper in op de 3 organiserende midlines: de Quantum Midline, de Primal Midline en de Fluid Midline en daaraan gelinkte lichaamsstructuren als de primitiefstreep, de notochord en de wervelkolom. We staan stil bij de 3 uitwerkingsvormen van Potency: organiseren, beschermen ne herstellen.

Data & prijzen

FASE II   18 LESDAGEN (6 keer 3-daagse) & 2 SUPERVISIEDAGEN

Module 7   Schedelbasispatronen

We bestuderen de bouw van de spheno-basilaire overgang en diens invloed op het ganse lichaam. We leren de 6 mogelijke afwijkingen aldaar palperen en herkennen aan de hand van verschillen in symmetrie qua stand en beweeglijkheid van de schedelbeenderen. We zien waar ergens in het geboortetraject deze patronen zich installeren.

Module 8   Ruimte bevorderende mechanismen

Ruimte is niet alleen een belangrijke bouwsteen van het Universum, maar is eveneens essentieel voor de goede uitwerking van Potency. We leren specifieke technieken aan (zowel in het weefselveld als in het vloeistoffenveld) om ruimte aan te wenden voor een goed verloop van de State of Balance.

Module 9   Verbindende structuren

We overlopen de verschillende diafragma's, horizontale verbindende structuren in een verticaal georganiseerd bindweefselnetwerk. We hebben ook aandacht voor de ledematen en hun relatie met een specifieke wervel. Er wordt tevens gewerkt met intra-osseuse letsels en de éénheid gevormd door occiput, atlas en axis.

Module 10 Het vescerocranium

De eerder mechanische interactie tussen de diverse botstructuren die ons aangezicht vormen en hun motiliteit wordt onder de loep genomen. We staan stil bij craniale zenuwen als de nervus trigeminus en de nervus fascialis. Ook de Polyvagal Theory van professor Porges komt aan bod.

Module 11 Veneuze sinussen

We overlopen de 5 aparte afvoerwegen van het vervuilde cerebrospinale vocht en het daaraan gekoppelde uitwerkingsdomein met specifieke aandacht voor de connectie met het hormonaal systeem en de spijsvertering. We leren tevens een goede beweeglijkheid promoten van het foramen jugulare en we verkennen de belangrijke structuren die er doorheen passeren. We gaan dieper in op de fontanellen en de schedelnaden en hun gelaagdheid.

Module 12 De viscera

We verkennen de neurologische en hormonale interactie tussen de hersenen en de darmen, het enterisch zenuwstelsel en de orgaan-wervel-spier relaties. Ook de embryologische motiliteit van elk orgaan komt aan bod, alsook de natuurlijke fulcrums in de thorax en het abdomen welke die beweeglijkheid organiseren. Ook structuren als het mesenterium en het peritoneum passeren de revue.

Data & prijzen

TOETSEN & EXAMEN

Om door te gaan naar Fase II zijn er testen.

Na Fase II kan men deelnemen aan de afsluitexamens.

VOORWAARDEN IAB GRADUATE DIPLOMA

De afrondingsfase die bestaat uit klinisch traject, eindexamens, opmaken thesis en Advanced Training, is vrijblijvend!!!

Maar wel vereist om het internationaal erkend BCST diploma te behalen en de titel IABT Graduate te krijgen.

1. Klinisch Traject

Opvolgen van twee eigen stagecliënten.

2. Advanced Training

5 daagse met residentieel verblijf.
Deze dient om na te gaan in hoeverre eigen processen van de student
doorlopen en verwerkt zijn, zodat ze geen remming vormen om de cliënt
degelijk te begeleiden.

3. Eindexamen

Geslaagd zijn in de geschreven- en praktijktesten na Fase II.

4. Eindwerk of Casestudy

Opmaak en voorstelling van eigen geschreven studiewerk.

5. Cursus Medische Basiskennis

Vereist voor wie geen medische opleiding genoten heeft.
Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener