Biodynamic Craniosacral Therapy                      Start 2 jaarlijks
Opleiding 2020 - 2021Reliantie Instituut biedt een Totaalopleiding aan, die Internationaal gekwalificeerd en erkend is door IABT.

Elke gediplomeerde draagt de titel BCST Graduate en kan lid worden van ICSA wettige Beroepsvereniging.

Deze opleiding Biodynamic Craniosacral therapy focust op de wezenlijke principes en klinische vaardigheden uit de methode van Franklyn Sills (UK), op elementen uit de Quantumfysica en principes van Carl Rogers.

Deze opleiding is gericht naar:

* professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector, die een nieuwe dimensie willen toevoegen aan hun werk

* ook naar anderen die een loopbaan wensen te starten op een passionerend domein, dat in volle evolutie is

Michel Lootens, osteopaat DO - BCST, ABD, die de opleiding samenstelde, put als hoofddocent, uit zijn jaren ervaring als Advanced Craniosacraal Therapeut binnen een zelfstandige praktijk en als geaccrediteerd leraar van Franklyn Sills.

Hij is auteur van 'Biodynamische Craniosacraal therapie - Potency in action'

Cover boek

met voorwoord en aanbeveling door Dr. F. Sills (UK).

Dit boek is een heldere, praktische gids over BCST.

De auteur legt heel wat verbanden met diverse onderzoek

en allerlei wetenschappelijke bevindingen.

Het boek is sedert 2015 opgenomen in de catalogus voor

Hoger Onderwijs - domein Healthcare.

De Boeck uitgeverij - ISBN 978 90 341 9438 1.

Om te bestellen, klik hier.
OPLEIDING BIODYNAMIC CRANIOSACRAL THERAPY    START 2 JAARLIJKS !!!

1. Foundation Training van 40 contactdagen + optionele Afrondingsfase.

2. Alle modules uit de foundation training vormen een aanéénsluitend geheel, en kunnen niet

apart gevolgd worden, omdat de BCST kennis en vaardigheden niet opsplitsbaar is.

3. Het lessenpakket combineert op een ervaringsgerichte manier theorie, methodiek en praktijk.

4. Er wordt voldoende aandacht besteed aan ontwikkeling van de passende attitude.

5. Supervisiedagen en opdrachten tussen de modules vergemakkelijken de integratie.

6. Geaccrediteerde BCST teachers met Michel Looters Osteopaat DO, BCST, ABD als hoofddocent.

7. Erkenning door IABT, ICSA, NCSV, CSTA en diverse Beroepsverenigingen.

8. Men kan student lid worden bij ICSA Beroepsvereniging (www.icsa-belgium.be)

9. Diploma met BCST titel en internationale IABT Graduate erkenning via de Afrondingsfase.

10. Verblijfsmogelijkheid op de locatie en in de omgeving, exclusief aan de cursusprijs.

11. KMO subsidie mogelijk voor ondernemers uit het Vlaams Gewest, InfoPagina nr 3.
DE BCST OPLEIDING: Fase van 40 dagen les, training en supervisie   

Module 1   Basisprincipes van BCS: 24/25/26 jan 2020

Biodynamische Craniosacraal therapie en Quantum Fysica: een andere kijk op energie. We staan stil bij de rol van William Garner Sutherland (MD - DO), één van de pioniers in de geschiendenis van de (craniale) osteopathie en de daaruit voortvloeiende Craniosacraal therapie behandelingswijzen. We overlopen een aantal kenmerken van BCS waardoor de methode zich onderscheidt van andere werkvormen craniosacraal zoals: de inherente beweging in een levend organisme en het relationele veld. Er wordt summier kennis gemaakt met de 3 CS-ritmes die in de mens actief zijn en verkennen de principes ruimte, contact, stilness en aanraking. We leren op een gefundeerde manier aan een BCS sessie te beginnen.

Module 2   Stabiliteit & Fluïditeit: 21/22/23 feb 2020

In deze module ligt de klemtoon op het voorbereiden van de cliënt. Men leert de cliënt dusdanig begeleiden dat die in gepaste mate kan deel hebben aan een sessie. We zien het belang van belichaamde waarneming en maken kennis met de in het systeem uitwerkende fluïditeit. Hoe neemt men een ortho- en een parasympatsiche reactie waar? Neurobiologie van stress en trauma-basisvaardigheden.

Module 3   Van fragmentatie naar heelheid: 06/07/08 mrt 2020

De 3 velden en de daarbij horende cs-ritmes. Ontwikkelen van perceptievaardigheden met betrekking tot de Holistic Shift als ingangspoort tot het inherent treatment plan. We verkennen de 3 uitwerkingsdomeinen van Mid-Tide en leren op gepaste wijze gebruik maken van het stillpoint-potentieel. We leren percepteren hoe Potency uitwerkt in de lichaamsvloeistoffen en weefsels.

Module 4   Fulcrums, beweging en inertie: 24/25/26 apr 2020

Fulcrums zijn punten (centers) van waaruit iets georganiseerd wordt. Ook in het menselijk organisme zijn deze fulcrums actief. We verkennen de kenmerken van fulcrums die van nature uit in het lichaam aanwezig zijn en rechtstreeks bijdragen aan Gezondheid. We gaan ook na wat typisch is aan fulcrums die eerder een bufferende werking hebben (blokkade). Ze houden de invloed van een gebeurtenis zo beperkt mogelijk en dragen op die manier dus onrechtstreeks bij aan Gezondheid.

Supervisie weekend: 23/24 mei 2020

Module 5   Het Inherent Treatment Plan: 28/29/30 aug 2020

We verkennen het principe Gezondheid en leren hoe dit zich uit in een systeem. Via elementen uit Inner Tuning® Psychodynamics krijgen we inzicht in de samenhang psyche/corpus en zien hoe we op een bepaalde manier verantwoordelijk kunnen zijn voor gezondheid en ziekte. We leren het 3-stappenplan van het inherente healings-mechanisme (Rolling Becker) en staan stil bij hoe het inherent treatment plan overgaat van de ene fase in de andere. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan de State of Balance, een dynamisch evenwicht tussen vrije en gebonden Potency.

Module 6   Organisatie & Informatie uitwisseling: 02/03/04 okt 2020

We gaan dieper in op de 3 organiserende midlines: de Quantum Midline, de Primal Midline en de Fluid Midline en daaraan gelinkte lichaamsstructuren als de primitiefstreep, de notochord en de wervelkolom. We staan stil bij de 3 uitwerkingsvormen van Potency: organiseren, beschermen en herstellen.

Module 7   De schedelbasis: 06/07/08 nov 2020

We maken kennis met de bouw van de spheno-basilaire overgang en diens invloed op het ganse lichaam. We leren via palpatie 6 mogelijke afwijkingen aldaar herkennen, dit via verschillen in symmetrie qua stand en beweeglijkheid van de schedelbeenderen. We zien waar in het geboortetraject deze patronen zich kunnen installeren.

Module 8   Ruimte bevorderende mechanismen: 18/19/20 dec 2020

Ruimte is niet alleen een belangrijke bouwsteen van het Universum, maar is eveneens essentieel voor de goede uitwerking van Potency. We leren specifieke technieken aan (zowel in het weefselveld als in het vloeistoffenveld) om ruimte aan te wenden voor een goed verloop van de State of Balance.

We ondersteunen de cliënt met verbinding leggende technieken uit Inner Tuning®.

Supervisie weekend: 16/17 jan 2021

Module 9   Verbindende structuren: 05/06/07 feb 2021

We overlopen de verschillende diafragma's, horizontale verbindende structuren in een verticaal georganiseerd bindweefselnetwerk. Er is ook aandacht voor de ledematen en hun relatie met een specifieke wervel. We maken kennis met intra-osseuse letsels en de éénheid gevormd door occiput, atlas en axis.

Module 10 Het viscerocranium: 19/20/21 mrt 2021

We maken kennis met de (eerder mechanische) interactie tussen de diverse botstructuren die ons aangezicht vormen en hun motiliteit. We staan stil bij craniale zenuwen als de nervus trigeminus en de nervus fascialis en hoe deze ook betrokken zijn bij het sociaal zenuwstelsel (Professor Stephen Porges).

Module 11 Veneuze sinussen: 16/17/18 apr 2021

We overlopen de 5 aparte afvoerwegen van het vervuilde cerebrospinale vocht en het daaraan gekoppelde uitwerkingsdomein met specifieke aandacht voor de connectie met het hormonaal systeem en de spijsvertering. We verkennen het foramen jugulare en de belangrijke structuren die er doorheen passeren. We gaan dieper in op de fontanellen en de schedelnaden en hun gelaagdheid.

Module 12 De viscera: 18/19/20 juni 2021

We verkennen de neurologische en hormonale interactie tussen de hersenen en de darmen, het enterisch zenuwstelsel en de orgaan-wervel-spier relaties. Komen ook aan bod: het mesenterium, peritoneum, topografie van de organen, de embryologische motiliteit van elk orgaan alsook de natuurlijke fulcrums in de thorax en het abdomen welke die beweeglijkheid organiseren.

BCST OPLEIDING: Afrondingsfase

Men kan kiezen om na de 40 lesdagen te gaan voor de afrondingsfase die zowel een verdieping is als zelfwerk voor de student. Na de volledige training met afrondingsfase ontvangt men het BCST diploma (internationaal erkende titel als IABT Graduate).

Voorwaarden voor dat diploma zijn:

1. Minstens 90% deelname aan de 40 trainingsdagen

en daarbinnen de tussentijdse opdrachten vervuld hebben.

2. Cursus Medische Basiskennis

Vereist voor wie geen medische opleiding genoten heeft klik hier.

3. Afrondingsfase direct aansluitend op de Foundation Training

bestaande uit Klinisch Traject, Advanced Training en Afsluitexamens klik hier.

DOCENTEN

Michel Lootens als hoofddocent Osteopaat DO met als kwalificaties BCST, ABD, MFC

Marie Christine Meersch Pyschotherapeut, BCST

AGENDA EN TARIEF 2020-2021    klik hier

INSCHRIJVING EN TOELATING    klik hier

LOCATIE

De Foundation Training is niet residentieel maar men kan wel verblijven in de prachtige vernieuwde kamers van het Rustpunt. Het Rustpunt ligt in het 17e eeuwse Karmelietenklooster in 9000 Gent, Burgstraat 46.

Dit klooster met pastorale tuin is een stille oase in het oude stadscentrum waar men de eeuwenoude spiritualiteit proeft van de paters Karmelieten terwijl de rust en stilte over je neerdaalt. Het biedt een ideaal kader voor de sfeer en intensiteit van de BCST training.

het Rustpunt kloosterzicht

het Rustpunt tuinzichthet Rustpunt tuinzicht

het Rustpunt kloosterzichthet Rustpunt kloosterzicht

het Rustpunt tuinzicht

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener