Biodynamische Cranio Sacraal Therapie (BCST)                      


Afsluit Inschrijving Fase I op 08 okt 2023

  Nieuwsbrief aanvragen

OPLEIDING 23 - 25

THEMA'S 23 - 25

AGENDA 23 - 25
Historische ontwikkeling van Cranio Sacraal Therapie

Dokter en osteopaat W.G.Sutherland (USA) wordt als de stamvader van craniosacraal therapie beschouwd.

Rond 1889 deed hij onderzoek rond de beweeglijkheid van de schedel en stelde vast dat deze invloed had op de fysiologische werkingen in het lichaam en ook op gemoedstoestanden.

Aanvankelijk ontwikkelde W.G. Sutherland behandelprotocollen voor de osteopathie. Maar naar het einde van zijn leven toe, raakte hij vooral gefascineerd door een(aanvankelijk) niet-identifieerbare beweging in het lichaam. Later percepteerde hij die als getijden maar ook plots overgaande naar poloritmiek in heel het organisme: botten, weefsels en vloeistoffen.

Ondanks herhaalde metingen en uitgebreide studie, kon de oorzaak van dat fenomeen niet definitief vastgelegd worden.

Via het experimenteren van Sutherland met palpatie en interactie met die beweging, vond hij merkwaardige gezondheidsvoordelen voor zijn patiënten en definieerde de inherente autoregulerende intelligentie die actief is via de polyritmische stromingen als 'the Breath of life'.

Na Sutherland zijn door verdere uitwerking van zijn ontdekkingen 2 stromingen ontstaan door verschil in visies:

- een bio mechanisch gerichte methode die verder bouwde op protocollen uit de eerste periode van Sutherland

- een andere methode verder bouwend op de bio dynamiek in het organisme uit de latere vaststellingen van Sutherland

Uiteindelijk introduceerde DO John Upledger (USA) het concept 'bio mechanische craniosacraal therapie' buiten de osteopathie. DO Rollin Becker (USA) breide het onderzoek en de toepassingen van Sutherland rond de polyritmiek verder uit in een grondplan waarbij de context waarin gewerkt wordt even belangrijk is als de techniek. Hiervoor dient de therapeut een welbepaalde pedagogische competentie te ontwikkelen naast het toepassen van zijn methodiek

Het was DO Psychotherapeut Franklyn Sills (UK) die samen met zijn team, meerdere jaren investeerde om het totale concept uit te werken tot een 'op zich zelfstaande' klinische methode en noemde het Craniosacral Biodynamics.
William Garner Sutherland

William Sutherland

Arts en osteopaat

Rollin Becker

Rollin Becker

Arts en Osteopaat

Franklyn Sills

Franklyn Sills

Osteopaat en psychotherapeut

Cranio Biodynamics (BCST)

Biodynamische Craniosacraal therapie is een interactieve behandelwijze die lichaam én geest faciliteert om overblijvende spanning en restricties ten gevolge van fysieke, psycho emotionele en traumatische belevingen, los te laten. 'Gezondheid' wordt beschouwd als steeds aanwezige organiserende Essentie en geen functie van het organisme. Eerder dan inwerken op symptomen gebeurt een BCST behandeling op niveau van de beschikbare kracht in de mens 'als geheel'.

Eerder dan manipulaties of behandelprotocollen, beschikt BCST over klinische methodiek die het organisme dusdanig ondersteunt, dat het zich re-organiseert op meerdere niveaus waaronder deze van de weefsels en de vloeistoffen.

Via non-invasieve aanraking en receptieve instelling door de BCST behandelaar, wordt gewerkt met de 'onderstromingen' van het hersenvloeistof-ritme (cranio rhythmic impuls) om verschillende patronen met hun uitwerking te volgen.

Bij werken met deze getijdenstromen, Mid Tide en Long tide, is de perceptie o.a. gericht op onderliggende sturingen die deze patronen organiseren; dit i.c.m. duidelijk gedefinieerde palpatie en afgestemde neurodynamische technieken. Anatomisch is het lichaam interactief met elektromagnetische velden waarbij de vloeistoffen fungeren als interface.

De kunst bestaat er in dat de BCST behandelaar zich zo neutraal mogelijk kan opstellen en toelaten dat bij de sessie passende processen, op gang komen. Het ontwikkelen van verfijnde perceptie, samen met de juiste pedagogische ondersteuning en de passende attitude (presence), leert men men tijdens de Foundation Training.

Bij trauma wordt de cliënt dusdanig begeleid, dat zaken die als traumatisch werden opgeslagen in het lichaamsgeheugen, aangepakt worden zonder dat de cliënt in hyper- of hypo arousal terechtkomt. De balans die ontstaat tussen ortho- en parasympaticus, is tevens benefiek voor diepere liggende elementen die een link hebben met de optredende klachten.

Omdat BCST het lichaam ziet als een functionele eenheid van geest en lichaam zal werken op herstellen van fluïditeit en veerkracht, de autoregulatie optimaliseren in het totale organisme en uitwerken op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Vandaar is deze therapie ook zeer geschikt voor trauma gerelateerde symptomen en andere klachten met een moeilijk te bepalen oorsprong. Maar er worden tevens zeer bevredigende resultaten gemeld bij depressie, stressgebonden klachten en burnout, zenuwpijnen en migraines, spijsvertering- en hormonale stoornissen, maar ook bij dyslexie, ADHD en autisme.

Wanneer het nodig blijkt, wordt er naast het hands-on werk, ook psychogeen ondersteund.

Internationaal erkende IABT opleiding                   Upgrade 03/2023

De Foundation training BCST voor Benelux volgt de principes en klinische vaardigheden uit het werk van de pionierende arts/DO William Garner Sutherland en arts/DO Rollin Becker. Het was osteopaat/psychotherapeut Franklyn Sills die na jaren research alles uitwerkte tot een op zichzelf staande therapie: Craniosacral Biodynamics.

BCST is gebaseerd op een academisch model, vooropgesteld door IABT (International Affiliation of Biodynamic Trainings) opgericht door Franklyn Sills om de onderwijskwaliteit van Cranio biodynamics te bewaren.

De titel BCST wordt gelijkgesteld met een BA degree van permanente status en is enkel te behalen na succesvol afronden van een éénmalige Foundation training bij één van de 12 erkende scholen op wereldniveau. Deze BA degree kan kan aansluiten bij diverse professionele therapeutische domeinen.

De seminars uit deze BCST opleiding werden gepersonaliseerd door osteopaat Michel Lootens, DO, BCST, ABD met elementen uit de Neurobiologie, Quantum fysica, Polyvagal Theory en Morfogenetische Resonantie.

Michel Lootens is geaccrediteerd BCST Teacher en auteur van Biodynamische Craniosacraal therapie - Potency in action - dat als wetenschappelijke uitgave gepubliceerd werd en sedert 2014 opgenomen is bij de reeks studieboeken voor Hoger onderwijs. ISBN 978 90 341 9438 1. Om te bestellen, klik hier.DE OPLEIDING

THEMA'S 23 - 25

AGENDA 23 - 25

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener