Biodynamic Craniosacral Therapy                   Foundation Training

VOLGENDE OPSTART 25 FEB 2023.                              Korting bij boeking tegen 24 dec 2022AGENDA 23/25

THEMA'S 23/25

AFSTUDEREN

Leven drukt zichzelf uit als beweging en elke cel kent de getijden

Er is een Intelligentie die alle lichaamssystemen

op een geordende manier laat samenwerken.

Op een diepe level van ons fysiologische functioneren

ademen alle gezonde weefsels mee met de beweging van het leven,

een fenomeen dat ritmische impulsen produceert

die kunnen gepalpeerd worden met sensitieve handen

MICHEL LOOTENS

DO, BCST, ABD, MFCT

BCST Quantumvelden

Bio Dynamische CranioSacraal Therapie (BCST): Holistische en Essence Based Therapie

Het basisprincipe van BCST is dat 'Gezondheid' geen functie is van het organisme, maar steeds aanwezig als organiserende Essentie. Alle levensuitdagingen vanaf de conceptie tot moment van overgaan zijn in dynamische wisselwerking met Gezondheid.

De anatomische domeinen in het lichaam zijn interactief met elektromagnetische (informatie) velden op quantumniveau, die 'Leven' organiseren en in stand houden; hierbij fungeren de lichaamsvloeistoffen als interface.

Bij BCST ligt de focus op het optimaliseren van Gezondheid in plaats van wegwerken van pathologieën. Dit betekent niet

dat de symptomen 'op zichzelf' worden behandeld, maar de behandeling gebeurt op niveau van de mens als geheel.

Eerder dan hanteren van manipulaties of behandelingsprotocollen om een pathologie te behandelen, zal de behandelaar, in deze klinische BCST methode, in dergelijke mate het organisme ondersteunen, dat het zich kan re-organiseren op meerdere niveaus: lichaamsweefsels, lichaamsvloeistoffen en qua energetische en emotionele domeinen.

Biodynamische Craniosacraal therapie (BCST) is gebaseerd op de Integratie Wetenschap die er naar streeft om het geheel te begrijpen waarin eigenschappen die naar boven komen, zich onthullen.

Deze laten functies en processen zien die op mentaal niveau niet te ontcijferen, noch op te sporen zijn.

Biodynamische craniosacraal therapie focust op herstel van de homeostase waardoor opnieuw fluïditeit en veerkracht ontstaat in het organisme, het zelfstructurerend vermogen geoptimaliseerd wordt en de fysieke, mentale en emotionele balans zich hersteld.

Hoe werkt BioDynamische CranioSacraal therapie (BCST)

Specifieke perceptievaardigheden laten toe om de subtiele uitdrukkingen van 'Gezondheid' in het lichaam waar te nemen.

De therapeut ondersteunt natuurkrachten die het levend organisme vorm geven en in stand houden, alsook hun uitwerking.

Door non invasieve aanrakingen en receptieve technieken, wordt gewerkt met de onderstromingen van het hersenvloeistof-ritme om verschillende patronen met hun uitwerking te volgen.

Bij werken met deze getijdenstromen, Mid Tide en Long tide, is de perceptie gericht op de onderliggende intrinsieke sturingen die deze patronen en toestanden organiseren. Dit in combinatie met duidelijk gedefinieerde palpatie- en therapeutische vaardigheden en daarop afgestemde neurodynamische technieken.

De kunst bestaat er in dat de BCST therapeut zich zo neutraal mogelijk kan opstellen en toelaten dat bij de sessie passende processen, op gang komen.

In geval van trauma wordt de cliënt dusdanig begeleid, dat zaken die als traumatisch werden opgeslagen in het lichaamsgeheugen, aangepakt worden zonder dat de cliënt in hyper- of hypo arousal terechtkomt. De balans die ontstaat tussen ortho- en parasympaticus, is tevens benefiek voor dieperliggende elementen die een link hebben met de klachten.

Opleiding biodynamische craniosacraal therapie

In 2006 werd the International Affiliation of Biodynamic Trainings (IABT) opgericht om de opleidingstandaard te bepalen en ten einde de methode te onderscheiden van andere craniosacraal werkvormen.

De titel BCST werd voorbehouden voor gediplomeerden aan één van de 12 erkende IABT scholen op wereldniveau, waaronder Reliantie instituut voor Benelux, met Michel Lootens als gecrediteerd Teacher.

Deze BCST opleiding is gebaseerd op de wezenlijke principes en klinische vaardigheden uit het werk van Dr. William G. Sutherland, Dr. Rollin Becker, DO Franklyn Sills en werd gepersonaliseerd door Michel Lootens, met elementen uit de neurobiologie, de Morfogenetische resonantie en de Quantumfysica.

Als hoofddocent put hij uit zijn jaren ervaring in een eigen osteopatenpraktijk ondersteund met multidisciplinaire specialisaties.

Doelgroep voor de BCST opleiding:

* (para)medici en professionelen uit de gezondheidssector, die een nieuwe dimensie willen toevoegen aan hun werk

* naar andere gemotiveerden die een loopbaan willen starten op een passionerend domein, dat in volle evolutie is

SAMENSTELLING VAN DE BCST OPLEIDING                                  

* Het opleidingstraject bestaat uit 50 lesdagen verdeeld in 3 fasen én een afstudeertraject.

* Elke fase bouwt op de vorige en vormt een aanéénsluitend geheel omdat de kennis niet opsplitsbaar is.

* Doorstroomtesten na elke fase en afsluitexamen na het afstudeertraject.

* Het lessenpakket combineert op een ervaringsgerichte manier theorie, methodiek en praktijk.

* Tijdens fase 2 en 3 vergemakkelijken supervisiedagen en welbepaalde opdrachten de integratie.

* Verblijfsmogelijkheid op of in de directe omgeving, exclusief aan de cursusprijs, InfoPagina nr 14.

* Voor Kwaliteitslabel en erkenningen, InfoPagina nr 17.

1. Geleidelijk ontwikkelen van perceptie-, palpatie- en behandelingsvaardigheden staat centraal:

• ten einde subtiele activiteit op te merken en passend te ondersteunen

• en om de natuurlijke neiging naar Stillness in het organisme te leren waarnemen en activeren.

Perceptie

Men leert het lichaam percepteren op diverse organisatieniveaus (fysiek, vloeistoffen en quantum-energetisch) alsook hoe het organis-me overgaat van de ene toestand naar de andere. Zo wordt men ook bekwaam om het lichaam én leven te zien vanuit een ander perspectief.

Palpatie

Subtiele activiteit in het lichaam percepteren, vereist een hoge mate van sensitiviteit. Daarom wordt ook het ontwikkelen van eigen lichaams-gewaarzijn benadrukt. I.c.m. anato-mische kennis, wordt het makkelijker om weefsels/structuren te onder-scheiden bij zichzelf en de cliënt.

Behandeling

Omdat een passende attitude

ten opzichte van de cliënt en diens processen heel belangrijk is, leert men correct omgaan met de verscheidenheid aan situaties die naar voor kunnen komen tijdens een behandeling en bij mogelijks trauma-gerelateerde signalen.

2. Alsook andere vaardigheden:

Contact

Men leert bewust worden van de fijn-gevoeligheid van zijn perceptie waardoor het mogelijk wordt om toegang te krijgen tot diepere lagen van het organisme.

Door ruimte-scheppende aanraking, ontstaat respect en verwondering voor de continuïteit van lichaams-weefsels en lichaamsvloeistoffen.

Klinisch

Men leert bekwaam worden om sensitief te zijn in de benadering van diverse gezondheidsklachten maar tevens om veranderingen in de richting van een betere gezondheid te op te merken en onderscheiden van basispatronen.

Het geheel is belangrijker dan de details (activiteit/patronen).

Zelfontwikkeling

Introspectie en zelfreflectie worden gestimuleerd.

Maar ook het onbevangen waarnemen en een engagement aangaan met zichzelf om continu zijn bekwaamheid bij te schaven wordt benadrukt.

Men leert ondersteunen zonder te sturen.

3. Om de cliënt te helpen tot lichaams-bewustzijn en introspectie te komen:

* wordt deze geholpen om actief mee te werken aan verandering via elementen uit Resourcing (Dr P. Levine)

* en leert de deelnemer herkennen welke passende communcatie voeren

* en psychotherapeutische skills aanwenden uit Inner Tuning (M. C. Meersch)

4. Anatomie en fysiologie mbt de materie die direct aan bod komt, zit verwerkt in de opleiding.

Wie niet (para)medisch opgeleid is, dient in te schrijven voor Living anatomy MBK vanaf fase II.

Al deze zaken dragen ertoe bij dat juist dié omstandigheden gecreëerd worden, die toelaten om de best passende herstelprocessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


DOCENTEN

Michel Lootens als hoofddocent: Osteopaat DO, BCST, ABD, MFC

Marie Christine Meersch: BCST, Psychotherapeut met multidisciplinaire achtergrond, founder Inner Tuning®

Anita de Nennie als gastleraar: Drs, Pyschodynamische Psychotherapie

Cover boek

Michel Lootens DO, BCST, ABD, MFCT, is auteur van 'Biodynamische Craniosacraal therapie -

Potency in action' met voorwoord en aanbeveling door Dr. F. Sills (UK).

Dit boek is een heldere, praktische gids over BCST en legt verbanden met diverse onderzoek en

wetenschappelijke bevindingen. Het is sedert 2015 opgenomen in de catalogus voor

Hoger Onderwijs - Domein Healthcare. - De Boeck uitgeverij - ISBN 978 90 341 9438 1.

Om te bestellen, klik hier.

Dit boek is tevens studieboek voor deelnemers aan de BCST opleiding en zit bevat in de cursusprijs van fase I

THEMA'S 23/25

AGENDA 23/25

AFSTUDEREN

LOCATIE

Reliantie Instituut Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem - verblijf mogelijk in de omgeving.

Zaal Reliantie Instituut Wevelgem

De Leie