Opleiding Biodynamische Craniosacraal Therapie

NIEUWE FORMULE

Het 45-lesdagenpakket in 3 fasen werd ingekort naar 2 fasen van 18 lesdagen met Supervisie.

AGENDA OPLEIDING 2018-2020

Reliantie Instituut biedt een Totaalopleiding aan, die Internationaal gekwalificeerd en erkend is door IABT.

Elke gediplomeerde draagt de titel BCST Graduate en kan lid worden van ICSA wettige Beroepsvereniging.

Deze opleiding Biodynamische Craniosacraal therapie focust op de wezenlijke principes en klinische vaardigheden uit de methode van Franklyn Sills (UK), op elementen uit de Quantumfysica en principes van Dr. Peter Levine.

Deze opleiding is gericht naar:

* professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector, die een nieuwe dimensie willen toevoegen aan hun werk

* maar ook naar anderen die een loopbaan wensen te starten op een passionerend domein, dat in volle evolutie is

Michel Lootens die de opleiding samenstelde, put als hoofddocent, uit zijn jaren ervaring als Advanced Craniosacraal Therapeut binnen een zelfstandige praktijk en als geaccrediteerd leraar sedert 2005.

Hij is auteur van 'Biodynamische Craniosacraal therapie - Potency in action'

Cover boek

met voorwoord en aanbeveling door Dr. F. Sills (UK).

Dit boek is een heldere, praktische gids over BCST.

De auteur legt heel wat verbanden met diverse onderzoek

en allerlei wetenschappelijke bevindingen.

Het boek is opgenomen in de catalogus voor

Hoger Onderwijs - domein Healthcare.

De Boeck uitgeverij - ISBN 978 90 341 9438 1.

Om te bestellen, klik hier.
Wat is Cranioscraal Therapie?

Na Sutherland hebben 2 Amerikaanse osteopaten, J. Upledger en F. Sills, na jaren studie en onderzoek, elk op hun manier, technieken ontwikkeld rond het craniosacraal ritme, dat het resultaat is van de pulsing in de hersenvloeistof. Dit CRI ritme (cranial rhythmic impulse) wordt beschouwd als de ademhaling van het zenuwstelsel, regelt alle fysiologische stelsels en vibreert tot op celniveau.

Door diverse oorzaken kan er verstoring ontstaan in dit CS ritme waardoor het organisme uit balans geraakt met als gevolg, lichamelijke symptomen, emotionele lasten tot gedragsproblemen. En omgekeerd: fysieke symptomen, emoties, stress of ongekende trauma's kunnen ook aan de basis liggen van een verstoord CS ritme.

Een degelijk geschoold craniosacraal therapeut zal deze blokkades o.a. waarnemen als verstoringen in het bindweefsel of in de flow van lichaams-vloeistoffen. Volgens de opleiding die de CS practitioner genoten heeft zal deze weer balans laten ontstaan in het craniosacraal systeem en het zelfherstellend vermogen activeren.

Wat is Biodynamische Craniosacraal Therapie?

Franklyn Sills DO, MA, en neuroscientist was vooral gefascineerd door Sutherland's visie naar het einde van diens leven toe: dat er in het menselijk organisme dezelfde soort ordenende krachten actief zijn zoals in de natuur.

Mede door zijn interesse in de Tibethaanse geneeskunst, begon hij een traject van jaren studie en onderzoek, wat resulteerde in Craniosacral Biodynamics. Rond 1986 startte hij een opleiding voor professionelen.

BCST is een klinische hands-on methode en onderscheidt zich door typerende uitgangspunten:

1. er wordt gewerkt met de onderstromingen van het CRI ritme, welke benoemd worden als Mid Tide en Long Tide

en die voortkomen uit een ordenende matrix.

2. er is een verruimd perceptieveld nodig om de bewegingstaal van het lichaam te volgen

en te kunnen werken met inerte fulcrum's die in verband staan met de levensgeschiedenis van de cliënt.

3. de klinische technieken richten zich op de onderliggende dynamieken die aan de basis liggen van

spanningspatronen, compressie en pathologieën, zonder te werken op de symptomen zelf.

4. er is een specifieke en adequate manier van tussenkomen bij processen die zowel fysiek,

emotioneel als psychisch, kunnen op gang komen tijdens een sessie.

Want bij elk energetisch werk ontstaat er beweging in de diepere lagen van het organsime en kunnen toegedekte zaken op gang komen die congruent dienen ondersteund te worden. Het is wetenschappelijk bewezen dat 'gestimuleerde' emotionele ontladingen, bijkomend trauma kunnen veroorzaken.
DIPLOMERENDE OPLEIDING BIODYNAMISCHE CRANIOSACRAAL THERAPIE    AGENDA 2018-2020

1. Twee fasen van 18 lesdagen verdeeld in 3-daagse niet-residentiële modules.

(Het vroegere 45 lesdagenpakket van 3 fasen werd ingekort naar 36 lesdagen van 2 fasen + Supervisie.
De psychotherapeutische begeleiding binnen een BCS sessie, die in de vroegere formule verwerkt zat, kan nu als aparte bijscholing gevolgd worden. Meer info)

2. Accreditatie door IABT, ICSA, NCSV, CSTA en andere Beroepsverenigingen.

Vanaf Fase II kan men student lid worden bij ICSA Beroepsvereniging (www.icsa-belgium.be)

3. Diploma 'BCST Graduate' met internationale IABT erkenning mits afrondingsfase.

4. Het lessenpakket combineert op een ervaringsgerichte manier theorie, methodiek en praktijk.

Supervisiedagen binnen elke fase en doorstroomtesten na fase I.

5. Voor Kwaliteitslabel en erkenningen, InfoPagina nr 17.

6. Verblijfsmogelijkheid op elke leslocatie, exclusief aan de cursusprijs.

7. KMO subsidie mogelijk voor ondernemers uit het Vlaams Gewest, InfoPagina nr 3.

FASE I    18 LESDAGEN (6 modules van 3 lesdagen)             

Module 1   Basisprincipes van BCST

Biodynamische Craniosacraal therapie en Quantum Fysica: een andere kijk op energie. We zien een aantal kenmerken van BCS waardoor de methode zich onderscheidt van andere werkvormen craniosacraal zoals: de inherente beweging in een levend organisme en het relationele veld. We maken summier kennis met de 3 CS-ritmes die in de mens actief zijn en verkennen de principes ruimte, contact, stilness en aanraking. We doorlopen een specifiek 6-stappenplan om op een gefundeerde manier aan een BCS sessie te beginnen.

Module 2   Stabiliteit & Fluïditeit

In deze module ligt de klemtoon op het voorbereiden van de cliënt. Men leert de cliënt dusdanig begeleiden dat die in gepaste mate kan deelnemen aan een sessie. We zien het belang van belichaamde waarneming en maken kennis met de, in het systeem uitwerkende fluïditeit. Hoe neemt men een ortho- en een parasympatsiche reactie waar? Neurobiologie van stress en trauma-basisvaardigheden.

Module 3   Van fragmentatie naar heelheid

De 3 velden en de daarbij horende cs-ritmes. Ontwikkelen van perceptievaardigheden met betrekking tot de Holistic Shift als ingangspoort tot het inherent treatment plan. We verkennen de 3 uitwerkingsdomeinen van Mid-Tide en leren op gepaste wijze gebruik maken van het stillpoint-potentieel. We leren percepteren hoe Potency uitwerkt in de lichaamsvloeistoffen en weefsels.

Module 4   Fulcrums, beweging en inertie

De 3 velden en de daarbij horende cs-ritmes. Ontwikkelen van perceptievaardigheden met betrekking tot de Holistic Shift als ingangspoort tot het inherent treatment plan. We verkennen de 3 uitwerkingsdomeinen van Mid-Tide en leren op gepaste wijze gebruik maken van het stillpoint-potentieel. We leren percepteren hoe Potency uitwerkt in de lichaamsvloeistoffen en weefsels.

Module 5   Het Inherent Treatment Plan

We verkennen het principe Gezondheid en leren hoe dit zich uit in een systeem. Via elementen uit Inner Tuning® Psychodynamics krijgen we inzicht in de samenhang psyche/corpus en zien hoe men zowel verantwoordelijk is voor gezondheid als ziekte. We leren het 3-stappenplan van het inherente healings-mechanisme (Rolling Becker) en staan stil bij hoe het inherent treatment plan overgaat van de ene fase in de andere. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan de State of Balance, een dynamisch evenwicht tussen vrije en gebonden Potency.

Module 6   Organisatie & Iinformatie uitwisseling

We gaan dieper in op de 3 organiserende midlines: de Quantum Midline, de Primal Midline en de Fluid Midline en daaraan gelinkte lichaamsstructuren als de primitiefstreep, de notochord en de wervelkolom. We staan stil bij de 3 uitwerkingsvormen van Potency: organiseren, beschermen ne herstellen.

Data & prijzen

FASE II   18 LESDAGEN (6 modules van 3 lesdagen)

Module 7   Schedelbasispatronen

We bestuderen de bouw van de spheno-basilaire overgang en diens invloed op het ganse lichaam. We leren de 6 mogelijke afwijkingen aldaar palperen en herkennen aan de hand van verschillen in symmetrie qua stand en beweeglijkheid van de schedelbeenderen. We zien waar ergens in het geboortetraject deze patronen zich installeren.

Module 8   Ruimte bevorderende mechanismen

Ruimte is niet alleen een belangrijke bouwsteen van het Universum, maar is eveneens essentieel voor de goede uitwerking van Potency. We leren specifieke technieken aan (zowel in het weefselveld als in het vloeistoffenveld) om ruimte aan te wenden voor een goed verloop van de State of Balance.

Module 9   Verbindende structuren

We overlopen de verschillende diafragma's, horizontale verbindende structuren in een verticaal georganiseerd bindweefselnetwerk. We hebben ook aandacht voor de ledematen en hun relatie met een specifieke wervel. Er wordt tevens gewerkt met intra-osseuse letsels en de éénheid gevormd door occiput, atlas en axis.

Module 10 Het vescerocranium

De eerder mechanische interactie tussen de diverse botstructuren die ons aangezicht vormen en hun motiliteit wordt onder de loep genomen. We staan stil bij craniale zenuwen als de nervus trigeminus en de nervus fascialis. Ook de Polyvagal Theory van professor Porges komt aan bod.

Module 11 Veneuze sinussen

We overlopen de 5 aparte afvoerwegen van het vervuilde cerebrospinale vocht en het daaraan gekoppelde uitwerkingsdomein met specifieke aandacht voor de connectie met het hormonaal systeem en de spijsvertering. We leren tevens een goede beweeglijkheid promoten van het foramen jugulare en we verkennen de belangrijke structuren die er doorheen passeren. We gaan dieper in op de fontanellen en de schedelnaden en hun gelaagdheid.

Module 12 De viscera

We verkennen de neurologische en hormonale interactie tussen de hersenen en de darmen, het enterisch zenuwstelsel en de orgaan-wervel-spier relaties. Ook de embryologische motiliteit van elk orgaan komt aan bod, alsook de natuurlijke fulcrums in de thorax en het abdomen welke die beweeglijkheid organiseren. Ook structuren als het mesenterium en het peritoneum passeren de revue.

Data & prijzen

VOORWAARDEN IAB GRADUATE DIPLOMA

De afrondingsfase die bestaat uit klinisch traject, eindexamens, opmaken thesis en Advanced Training, is vrijblijvend.

Ze zijn wel vereist om het internationaal erkend BCST diploma te behalen en de titel IABT Graduate te krijgen.

1. Klinisch Traject

Opvolgen van twee eigen stagecliënten.

Data, prijzen, enz ... klik hier.

2. Advanced Training

5 daagse met residentieel verblijf.
Deze dient om na te gaan in hoeverre eigen processen van de student
doorlopen en verwerkt zijn, zodat ze geen remming vormen om de cliënt
degelijk te begeleiden.

Data, prijzen, enz ... klik hier.

3. Eindexamen

Als afsluit van de totale opleiding. Zowel geschreven als praktisch.

Data, prijzen, enz ... klik hier.

4. Eindwerk of Casestudy

Opmaak en voorstelling van eigen geschreven studiewerk.

Data, prijzen, enz ... klik hier.

5. Cursus Medische Basiskennis

Vereist voor wie geen medische opleiding genoten heeft.

Data, prijzen, enz ... klik hier.
Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener