Diploma's, certificaten, vormingsattesten, deelattesten


Er wordt bij alle testen evenveel rekening met theorie en methodiek als met houding en instelling.

DIPLOMA BCST PRACTITIONER
      onder andere erkend door IABT, NCSV, ...
      1. minstens 85% deelgenomen hebben aan de lessen
      2. ononderbroken het volledige traject volgen
      3. de opdrachten vervuld hebben doorheen de opleiding
      4. geslaagd zijn met minstens 60% in alle domeinen van de Afstudeerfase
      5. medische opleiding genoten hebben

of certificaat Living Anatomy /MBK van Reliantie Instituut


CERTIFICAAT ORTHOMOLECULAIRE COACHING
      1. minstens 85% deelgenomen hebben aan de lessen
      2. ononderbroken het volledige traject volgen
      3. de opdrachten vervuld hebben doorheen de opleiding
      4. geslaagd zijn met minstens 60% in het examen
      5. medische opleiding genoten hebben

of certificaat Living Anatomy /MBK van Reliantie Instituut


CERTIFICAAT STRESS & RELAXATIE THERAPIE
      1. minstens 85% deelgenomen hebben aan de lessen
      2. ononderbroken het volledige traject volgen
      3. eventuele gevraagde opdrachten vervuld hebben doorheen de opleiding
      4. geslaagd zijn met minstens 60% in de examens


CERTIFICAAT MYOFASCIALE CORE THERAPY
       1. minstens 85% deelgenomen hebben aan de lessen
       2. ononderbroken het volledige traject volgen
       3. de opdrachten vervuld hebben doorheen de opleiding
       4. geslaagd zijn met minstens 60% in alle domeinen van de Afstudeerfase
       5. medische opleiding genoten hebben

of certificaat Living Anatomy/MBK van Reliantie Instituut


CERTIFICAAT LIVING ANATOMY
      1. minstens 80% deelgenomen hebben aan de lessen
      2. ononderbroken het volledige traject volgen
      3. de opdrachten vervuld hebben binnen het lessentrajekt
      4. geslaagd zijn met minstens 60% voor de 2 niet-cumuleerbare domeinen:

anatomie/fysiologie/pathologie + psycho/pathologie/psychosociale kennis.


VORMINGSATTEST

1. na actieve deelname aan 2,3 of 4 daagse bijscholingsmodules

2. van toepassing indien vermeld op de site pagina van de betreffende cursus

3. mits aanwezigheid en actieve medewerking op elke lesdag

4. mits de mogelijkse opdrachten vervuld hebben


DEELATTEST

Er worden geen deelattesten afgeleverd bij vervroegde stopzetting van een cursus/ opleiding noch bij verzaken aan bepaalde evaluatievoorwaarden, testen en examens.