Inner Tuning®          van zelfontdekking tot transformatie
" De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht

naar nieuwe landschappen

maar waarnemen met nieuwe ogen "

- Marcel Proust -

INNER TUNING®

Inner Tuning® is een Essentie-gerichte Transformatiemethode, waarbij men zijn Geestespotentiëlen leert ontwikkelen om als mens vrij en zelfverantwoordelijk, gegrond en gezond in het leven te kunnen staan.
Uitgangspunten zijn de Transpersoonlijke visie, de wet van Syntropie en het bestaan van een psychisch organisme dat minstens zo complex is als het fysieke.

De Transpersoonlijke visie beschouwt de mens als een uniek en bezield wezen
dat via persoonlijke processen naar hogere niveaus van integratie en Bewustzijn kan groeien.

Syntropie gaat over het potentieel, opgeslagen in alles wat leven in zich draagt, dat zich zal actualiseren bij een context die in overeenstemming is met dat potentieel (A. Szent-Gyorgy, Nobelprijswinnaar 1939 Fysiologie en Geneeskunde).

PERSOONLIJKHEID EN POTENTIEEL

Eigenlijk staat 'persoonlijkheid' voor het samenspel van principes, drijfveren, overtuigingen, associaties, gedrag en gevoelsbeleving. Men zou het ook "karakter" kunnen noemen, alhoewel dit een limitatieve term is.

Elke persoonlijkheid is uniek, hoe sterk die ook op een andere kan lijken.

Diverse onderzoek toonde reeds aan dat de opbouw van de persoonlijkheid begint vanaf de conceptie, onder invloed van omgeving, opvoeding en cultuur. Hierdoor schept elk individu zijn eigen werkelijkheid, die meestal niets te maken heeft met wie men "echt" is want vele waarheden die niet bij ons passen, werden onbewust overgenomen van anderen.

De persoonlijkheid functioneert volgens programmeringen waardoor we in zekere zin, blijven wie we zijn. Soms kan gezond inzicht de aanzet zijn tot willen veranderen, maar is daarom nog niet het veranderen zelf. Het vraagt om moed om te worden wie men in wezen is en in bepaalde gevallen lijkt er crisis nodig om tot een ommezwaai te komen.

Onze programmeringen vormen een netwerk (configuratie) die ons vrij en creatief maakt of ons kan beperken en harnassen.

ONTSTAAN VAN INNER TUNING®

Marie Christine Meersch is basislegger en bezieler van Inner Tuning®.

Met een achtergrond in Rogeriaanse Psychotherapie, Psycho-Pedagogie en Metapahysics raakt zij vooral geboeid in de psycho-energetische en quantum werkelijkheid. Zij linkt het inherente potentieel in de mens met de wet van Syntropie
(A. Szent-Gyorgy, Nobelprijswinnaar 1939 Fysiologie en Geneeskunde).

Dit betekent dat het volstaat dat er een context gecreëerd wordt die als ontstekingsmechanisme functioneert zodat

potentieel geactiveerd wordt die past bij de betreffende situatie (psychisch, lichamelijk, enz).

Marie Christine Meersch ontwikkelde holografische kaders, gebaseerd op analogiën in de psycho-corporele relatie en op de stelling dat het toeval niet bestaat en alles op energetisch vlak simultaan gebeurt.

INNER TUNING® METHODE

Bij Inner Tuning® wordt gewerkt met grondtrillingen van psychische begrippen, met metaforentaal en cellengeheugens,

met ex sensorieel waarnemen en Metacommunicatie© tussen hoofd, lichaam en ziel.

Instabiliteit, stuurloosheid maar ook emoties en illusie ontstaan uit verstoringen in het psychische organisme, alhoewel dit niet per se merkbaar is. Ook het lichaam en zijn uitingen zijn metafoor en symptomen worden beschouwd als ingangspoort tot de onbewuste lagen van de psyche.

Meesterschap over zijn leven loopt samen met het coherent gebruiken van zijn psychische vermogens.


OPLEIDING INNER TUNING®     

1. Opleiding van 45 contactdagen over 2,5 jaar, als aaneensluitend traject van 3 fasen.

2. Niet-residentiële modules met verblijfsmogelijkheid in de omgeving. InfoPagina nr 14.

3. Het lessenpakket combineert op een ervaringsgerichte manier theorie, methodiek en praktijk.

4. Tussen de modules zijn er opdrachten ter bevordering van het leerparcours.

5. Doorstroomtesten na Fase I en II, eindexamens na Fase III.

6. Erkend diploma na succesvolle afronding.

7. Intakegesprek nodig om na te gaan of vraag en aanbod in overeenstemming zijn.

8. Voor Kwaliteitslabel en erkenningen, InfoPagina nr 17.

9. KMO subsidie mogelijk voor zelfstandige ondernemers uit het Vlaams Gewest, InfoPagina nr 3.


FASE I    BASISTRAJECT    18 lesdagen         

Bij Inner Tuning® wordt er van uitgegaan dat men zichzelf eerst moet leren kennen en erkennen voor men anderen kan helpen. In de opleiding verloopt dit dan gelijktijdig.

Via het basisjaar leert men 'in tune' komen met zichzelf en zijn kernpotentiëlen.

In deze fase wordt de aangeleerde kennis toegepast bij zichzelf en op anderen uit de groep.
Tussen de modules zijn er opdrachten ter bevordering van het leerparcours.
Naast een soort holografische vertrekkaders waardoor men de meerdere psychologische werelden en hun relatie tot de diverse bewustzijnsvelden leert kennen, alsook de systemen in het lichaam die er mee in anologie zijn, zijn het basisjaar en het vervolgtraject tot practitioner, vooral ervaringsgericht.

Toelatingsvoorwaarden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen

alhoewel de opleiding van academisch niveau is

Intake: Er is een intake gesprek nodig om na te gaan of vraag en aanbod in overeenstemming zijn

Hiervoor mailen naar mcmeersch@reliantie.org alvorens in te schrijven voor het Basistraject.

Data: 13/14 okt 18 - 27/28 okt 18 - 24/25 nov 18 - 15/16 dec 18 - 19/20 jan 19

16/17 feb 19 - 16/17 mrt 19 - 30/31 mrt 19 - 19/20 apr 19

Locatie(s): Rustpunt, Burgstraat 46 Gent 9000

Doorstroomtesten: 21 apr 19 (inschrijven tegen 21 feb 19 via InfoPagina nr 8)

Uurregeling: 09h30-16h30

Prijs: lessen, scripten, koffie/thee/water, broodjeslunch

€ 2420 voordeeltarief bij totale betaling tegen 20 aug 2018

€ 2455 bij totale betaling tegen 29 sept 2018

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Gesplitste betaling mogelijk voor wie geen subsidie krijgt.

Info en voorwaarden klik

INSCHRIJVING:        inschrijving afgesloten


FASE II    MINDBODY SYNTROPICS    18 lesdagen        

Toelatingsvoorwaarden: 90% deelgenomen hebben aan Fase I

Groen licht krijgen voor de doortroomtesten na Fase I

Inschrijving tegen via intake document: klik hier

Data: 18/19 mei 19 - 22/23 juni 19 - 24/25 aug 19 - 21/22 sept 19 - 23/24 nov 19

14/15 dec 19 - 11/12 jan 20 - 08/09 feb 20 - 18/19 apr 20

Locatie(s): Rustpunt, Burgstraat 46 Gent 9000

Doorstroomtesten: 15/16 juni 20 (inschrijven tegen 15 apr 20 via InfoPagina nr 8)

Uurregeling: 09h30-16h30

Prijs: lessen, scripten, koffie/thee, broodjeslunch

€ 2420 bij totale betaling tegen 11 apr 2019

€ 2280 voordeeltarief bij totale betaling tegen 11 mrt 2019

€ 2455 bij totale betaling tegen 04 mei 2019

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Gesplitste betaling mogelijk voor wie geen subsidie krijgt.

Info en voorwaarden klik

Inschrijving: klik


FASE III   INNER TUNING® MENTOR    12 lesdagen         

Toelatingsvoorwaarden: 90% deelgenomen hebben aan Fase II

Groen licht krijgen voor de doortroomtesten na Fase II

Inschrijving tegen via intake document: klik hier

Data: Op vrijdag en zaterdag vanaf jan 2019

Locatie(s): Rustpunt, Burgstraat 46 Gent 9000                  

Uurregeling: 09h30-16h30

Prijs: lessen, scripten, koffie/thee, broodjeslunch

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Gesplitste betaling mogelijk voor wie geen subsidie krijgt.

Info en voorwaarden klik

INSCHRIJVING: klikLogo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener