Inner Tuning® Basisjaar   opstart 06/10/2017Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener


OPLEIDING 2917-2018

Alle info beschikbaar vanaf 5 juni 2017

Vraag onze nieuwsbrief aan
Inner Tuning® is een Essentie-gerichte Transformatiemethode, waarbij men zijn Geestespotentiëlen leert ontwikkelen om als mens vrij en zelfverantwoordelijk, gegrond en gezond in het leven te kunnen staan.
Uitgangspunten zijn de Transpersoonlijke visie, de wet van Syntropie en het bestaan van een psychisch organisme dat minstens zo complex is als het fysieke.

De Transpersoonlijke visie beschouwt de mens als een uniek en bezield wezen
dat via persoonlijke processen naar hogere niveaus van integratie en Bewustzijn kan groeien.

Syntropie gaat over het potentieel, opgeslagen in iets wat leven in zich draagt, dat zich zal actualiseren bij een context die in overeenstemming is met dat potentieel.
(A. Szent-Gyorgy, Nobelprijswinner voor Fysiologie en Geneeskunde in 1939.)

Bij Inner Tuning® wordt er van uitgegaan dat men zichzelf eerst moet leren kennen en erkennen voor men anderen kan helpen. In de opleiding verloopt dit dan gelijktijdig. Via het basisjaar leert men 'in tune' komen met zichzelf en zijn kernpotentiëlen. In deze fase wordt de aangeleerde kennis toegepast bij zichzelf en op anderen uit de groep.
Tussen de modules zijn er opdrachten ter bevordering van het leerparcours.
Naast een soort holografische vertrekkaders waardoor men de meerdere psychologische werelden en hun relatie tot de diverse bewustzijnsvelden leert kennen, alsook de systemen in het lichaam die er mee in anologie zijn, zijn het basisjaar en het vervolgtraject tot practitioner, vooral ervaringsgericht.