Craniosacral Biodynamics            Jaartraining Utrecht


Deze compacte BCS opleiding van 18 lesdagen is een postgraduaattraining voor osteopaten en craniosacraal therapeuten met een andere werkervaring dan Craniosacral Biodynamics.

JAARTRAINING BIODYNAMISCHE CRANIOSACRAAL THERAPIE     

• De opleiding van 18 contactdagen bestaat uit modules van 3 niet-residentiële lesdagen.

• Geaccrediteerd door ICSA, NCSV en anderer wettige Europese Beroepsverenigingen.

• Het lessenpakket combineert op een ervaringsgerichte manier theorie, methodiek en praktijk.

• Er is een eindexamen na de jaaropleiding . (Zie Infopagina rubriek 8 en 9)

Bij evaluaties wordt zowel rekening gehouden met theorie en methodiek als met houding en instelling.

Erkend diploma mits voldaan hebben aan de evaluatievoorwaarden.

• In bepaalde gevallen is een intake gesprek vereist.

Deze compacte training focust op de wezenlijke principes en klinische vaardigheden uit de methode van F. Sills.

Franklyn Sills (UK) DO, MA, gekwalificeerd psychotherapeut en neuroscientist was vooral gefascineerd door Sutherland's visie naar het einde van diens leven toe:

dat er in het menselijk organisme dezelfde soort ordenende krachten actief zijn zoals in de natuur.

Mede door zijn interesse in de Tibethaanse geneeskunst, begon hij een traject van jaren studie en onderzoek, wat resulteerde in Craniosacral Biodynamics. Rond 1986 startte hij een opleiding voor professionelen die momenteel in meerdere landen gedoceerd wordt en waarvan elke school het IABT label draagt.

Biodynamische Craniosacraal Therapie onderscheidt zich door typerende uitgangspunten:

1. er wordt gewerkt met de onderstromingen van het CRI ritme, welke benoemd worden als Mid Tide en Long Tide

en die voortkomen uit een ordenende matrix.

2. er is een verruimd perceptieveld nodig om de bewegingstaal van het lichaam te volgen

en te kunnen werken met inerte fulcrum's die in verband staan met de levensgeschiedenis van de cliënt.

3. de klinische technieken richten zich op de onderliggende dynamieken die aan de basis liggen van

spanningspatronen, compressie en pathologieën, zonder te werken op de symptomen zelf.

4. er is een specifieke en adequate manier van tussenkomen bij processen die zowel fysiek,

emotioneel als psychisch, kunnen op gang komen tijdens een sessie.

Want bij elk energetisch werk ontstaat er beweging in de diepere lagen van het organsime en kunnen toegedekte zaken op gang komen die congruent dienen ondersteund te worden. Het is wetenschappelijk bewezen dat 'gestimuleerde' emotionele ontladingen, bijkomend trauma kunnen veroorzaken.

Michel Lootens, osteopaat DO, die de opleiding samenstelde, put als hoofddocent, uit zijn jaren ervaring als Advanced Craniosacraal Therapeut binnen een zelfstandige praktijk en als geaccrediteerd leraar sedert 2005.

Hij is auteur van 'Biodynamische Craniosacraal therapie - Potency in action'

Cover boek

met voorwoord en aanbeveling door Dr. F. Sills (UK).

Dit boek is een heldere, praktische gids over BCST.

De auteur legt heel wat verbanden met diverse onderzoek

en allerlei wetenschappelijke bevindingen.

Het boek is opgenomen in de catalogus voor

Hoger Onderwijs - domein Healthcare.

De Boeck uitgeverij - ISBN 978 90 341 9438 1.

Om te bestellen, klik hier.Deze compacte BCS opleiding van 18 lesdagen is een postgraduaattraining voor osteopaten en craniosacraal therapeuten met een andere werkervaring dan Craniosacral Biodynamics.

Toelatingsvoorwaarden: postgraduaattraining voor osteopaten en voor craniosacraal therapeuten

met een andere werkervaring dan Craniosacral Biodynamics.

Thema's die o.a. aan bod komen in deze Opleiding, klik hier

Lesdata: 30/31 mrt/1 apr 19 - 25/26/27 mei 19 - 21/22/23 sept 19

08/09/10 okt 19 - 20/21/22 dec 19 - 22/23/24 feb 20

Locatie: regio Utrecht

Uurregeling: 10h00-17h00

Prijs: lessen, lesmateriaal, scripties, koffie/thee/water

€ 2720 bij totale betaling tegen 28 feb 2019

€ 2580 voordeeltarief bij totale betaling tegen 31 dec 2018

€ 2755 bij totale betaling na 28 feb 2019

Docent: D.O. Michel Lootens

Studieboek: BCST 'Potency in action' auteur Michel Lootens

Voor bestelling klik hier

KMO portefeuille: 40% subsidie voor Vlaamse zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Gesplitste betaling mogelijk voor wie geen subsidie krijgt.

Zie Info pagina rubriek 21.

INSCHRIJVING: klik hier

Certificaat mits geslaagd zijn op het eindexamen van 29 mrt 20.

Hiervoor dient men zich in te schrijven tegen 29 jan 20 via rubriek 9 op de infopagina.Klik hier.

Gezien nog niet alle beroepsverenigingen zijn aangesproken voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.
Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener