KMO Portefeuille
erkenningsnummer Reliantie Instituut vzw DV.O222157

Ingrijpende wijziging rond subsidieverlening voor 'gezondheid bevorderende' opleiding.

Ons aanbod daarin blijft erkend voor KMO subsidie mits (para)medisch geschoold zijn. Meer info...

Anderen blijven welkom en kunnen opteren voor gespreide betaling. Zie InfoPagina nr 21.

VOORWAARDEN TOT BETALEN MET KMO PORTEFEUILLE.

• Elke boeking van een cursusplaats valt onder de 'Deelnemingsvoorwaarden' (zie: betaling en annulatie).

• Welke cursus /opleiding in aanmerking komt, staat vermeld op de betreffende site pagina

• Het moet aantoonbaar zijn dat de cursus / opleiding bijdraagt tot versterking, groei of transformatie van de onderneming

en tot verbeteren van het huidige en toekomstige bedrijfsfunctioneren.

Voorbeeld: een cursus lichaamstherapie kan voor een (para)medisch of complementair opgeleid ondernemer,

een cursus MetaCommunicatie kan elke onderneming te goede komen.

• Faktuurbedrag moet 1 week voor opstart van de cursus binnen zijn bij Reliantie Instituut vzw.

Dus tijdig uw KMO pf openen want er verlopen 3 weken alvorens uitbetaling volgt.

Mocht de betaling uit de KMO pf niet binnen zijn, dient u zelf het bedrag voor te schieten.

• Kmo-portefeuille is niet combineerbaar met gespreide betaling.

• Andere kortingen dan vroegboekingstarief zijn niet combineerbaar met betaling via kmo-portefeuille.

• Geen subsidie op verblijfkosten bij residentiële cursussen, maaltijdkosten voor maximum 25 euro per dag.

In dat geval staat op uw faktuur welk bedrag subsidieerdbaar is voor uw cursus / opleiding.

DE KMO PORTEFEUILLE IS EEN SUBSIDIEREGELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID.

Hiermee wordt de Vlaamse ondernemer ondersteund in de financiering van opleidingen en bijscholing.

Reliantie instituut vzw leverde de nodige inspanningen om als opleidingscentrum erkend te zijn door de Vlaamse Overheid, alsook dit te blijven via opvolgen van noodzakelijke procedures en geregelde audits.

Hierdoor kan elke kleine of middelgrote onderneming subsidie krijgen wanneer er een verband is tussen het soort

cursus/ opleiding dat men wil volgen en de beroepsactiviteit van de ondernemer.

HEBT U ZELF EEN ONDERNEMINGSNUMMER?

Om zich te registreren als ondernemer en een KMO pf openen zie www.kmo-portefeuille.be.

Erkenninsgnummer Reliantie instituut vzw als Opleidingsverstrekker is DV.O222157.

BENT U BEDIENDE BIJ EEN ONDERNEMING DIE IN AANMERKING KOMT VOOR SUBSIDIE?

Dan kan uw werkgever/ondernemer subsidie krijgen voor de opleiding o.v.v. die zelf te betalen én mits de cursus kadert binnen de functie die de werknemer heeft in het bedrijf.

VERDERE INFO: office@reliantie.org of 0477 51 01 01 tussen 10h en 13h op ma, di, en do.