KMO Portefeuille
erkenningsnummer Reliantie Instituut vzw DV.O222157

DE VLAAMSE OVERHEID BETAALT 40% VAN JE OPLEIDING.

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid.

Zij willen hiermee de Vlaamse ondernemers ondersteunen in opleidingen en bijscholing.

Heb je zelf een ondernemingsnummer:

Dan kan je bij de Vlaamse Overheid een subsidie aanvragen voor het volgen van een opleiding bij Reliantie Instituut vzw.

Wij hebben de nodige inspanningen gedaan om als opleidingscentrum erkend te zijn door de Vlaamse Overheid,

waardoor elke zelfstandige met een kleine of middelgrote onderneming subsidie kan krijgen.
Meer info klik hier (website Agentschap Ondernemen).

De subsidie geldt ook voor bedienden:

- dit onder voorwaarde dat de werkgever/ondernemer de opleiding wil betalen

- en mits de cursus kadert in de functie die de werknemer heeft binnen het bedrijf.

Meer info klik hier (website Agentschap Ondernemen).

LET OP 1. Bepaalde cursussen kunnen via KMO portefeuille betaling en andere niet. Zie betreffende cursuspagina.

2. Reserveer tijdig je plaats want de meeste inschrijvingen sluiten af 1 maand voor aanvang.

3. Je ontvangt steeds factuur voor het cursusbedrag dat valt onder betalingsvoorwaaarde "1 maand voor opstart".

4. Vroegboekingskorting: Ingeval je betaling uit de KMO Portefeuille op onze rekening komt tegen de deadline

voor vroegboekingsprijs, kan je het bedrag in mindering brengen van het factuurbedrag.

5. Men kan wel tussenkomt voor KMO subsidie aanvragen, tot 14 dagen na opstart van de cursus,

maar hiermee vervalt de voorwaarde 'betaling volledige cursussom 1 maand voor opstart' niet.

In dat geval betaalt men ons de volledige cursussom 1 maand voor opstart van de cursus,

en krijgt men deze som teruggestort zodra we de gelden uit de KMO portefeuille ontvangen hebben.

6. Elke boeking van een cursusplaats valt onder de 'Deelnemingsvoorwaarden' (zie: betaling en annulatie).

Er zijn voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille:

1. De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers en niet voor Nederlanders

(deze hebben een andere regeling via hun belastingen) en ook niet voor het Waals Gewest.

2. De gekozen opleiding dient te passen bij de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code).

Daarom zal de school bevestigen of dit het geval is door goedkeuring van de KMO aanvraag.

3. De persoon die de opleiding volgt, werkt in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt.

4. Er dient voor 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn gedurende de opleiding.

5. Bij zijn inschrijving voor een opleiding, ontvangt men de factuur voor het totale bedrag.

In geval men toch niet in aanmerking komt voor subsidie, is dit bedrag verschuldigd aan Reliantie Instituut vzw en valt men onder de andere betalingskeuzes, zoals vermeld op het siteblad en op het elektronisch inschrijvingsdocument van de betreffende cursus.

VERDERE INFO: office@reliantie.org of 0477 51 01 01 tussen 10h en 13h op ma, di, en do.