KMO Portefeuille
erkenningsnummer Reliantie Instituut vzw DV.O222157

DE VLAAMSE OVERHEID BETAALT 40% VAN JE OPLEIDING.

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid.

Zij willen hiermee de Vlaamse ondernemers ondersteunen in opleidingen en bijscholing.

Heb je zelf een ondernemingsnummer:

Dan kan je bij de Vlaamse Overheid een subsidie aanvragen voor het volgen van een opleiding bij Reliantie Instituut vzw.

Wij hebben de nodige inspanningen gedaan om als opleidingscentrum erkend te zijn door de Vlaamse Overheid,

waardoor elke zelfstandige met een kleine of middelgrote onderneming subsidie kan krijgen.
Meer info klik hier (website Agentschap Ondernemen).

De subsidie geldt ook voor bedienden:

- dit onder voorwaarde dat de werkgever/ondernemer de opleiding wil betalen

- en mits de cursus kadert in de functie die de werknemer heeft binnen het bedrijf.

Voor een kort overzicht betreffende te volgen procedure: klik hier (website Agentschap Ondernemen).

Meer gedetailleerde info (in pdf) betreffende de te volgen procedure: klik hier (website Agentschap Ondernemen).

LET OP 1. Bepaalde cursussen kunnen via KMO portefeuille betaling en andere niet. Zie betreffende cursuspagina.

2. Reserveer tijdig je plaats want een cursus kan reeds volzet zijn voor de afsluitdatum.

3. Alle inschrijvingen vallen onder contante betaling, t.t.z. betaling binnen 1 week na factuurdatum.

Voor wie met KMO portefeuille betaalt, gelden dezelfde voorwaarden.

4. Geldt ook als contante betaling:

- tegelijk met de inschrijving zijn KMO portefeuille openen + zijn 60% er in te storten

- direct na toevoeging van de 40% subsidie, opdracht geven aan Sodexo tot doorstorten van de

100% cursusbedrag naar de bankrekening van Reliantie Instituut.

5. Voordeeltarief mogelijk bij inschrijving tijdens een welbepaalde periode.

Het is niet omdat men inschrijft in een periode van voordeeltarief dat 'contante betaling' vervalt en dat er uitstel van betaling mogelijk is tot de afsluitdatum van voordeeltarieven.

6. Wanneer gelden niet binnenkomen volgens het gefactureerde cursustarief, zal een supplementfactuur

opgemaakt worden die niet meer in aanmerking komt voor betaling met KMO portefeuille.

7. Men kan wel tussenkomt voor KMO subsidie aanvragen, tot 10 dagen na opstart van de cursus,

onder voorwaarde dat men reeds het factuurbedrag betaalt als waarborg.

Dit in afwachting dat de cursusgelden uit de KMO portefeuille op onze rekening komen.

Zodra we dit hebben ontvangen, wordt de waarborgsom terug op uw rekening gestort.

8. Elke boeking van een cursusplaats valt onder de 'Deelnemingsvoorwaarden' (zie: betaling en annulatie).

Er zijn voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille:

1. De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers en niet voor het Waalse Gewest.

2. De gekozen opleiding dient te passen bij de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code).

De school kan nazien of dit het geval is en kan goedkeuring van de KMO aanvraag weigeren.

3. De persoon die de opleiding volgt, werkt in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt.

4. Er dient voor 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn gedurende de opleiding.

5. Bij zijn inschrijving voor een opleiding, ontvangt men de factuur volgens het gekozen tarief.

Wanneer een betaling later dan de deadline van een gefactureerd tarief binnenkomt op onze rekening,

wordt er opleg gefactureerd.

6. In geval men toch niet in aanmerking komt voor subsidie, blijft wat openstaat, verschuldigd aan

Reliantie Instituut vzw.

VERDERE INFO: office@reliantie.org of 0477 51 01 01 tussen 10h en 13h op ma, di, en do.