Kwaliteitslabel en erkenning Reliantie Opleidingen

 • De docenten zijn gecertifieerd/gediplomeerd en beroepsmatig actief in wat ze onderwijzen.
     Elk van hen leverde bewijs van vakkundigheid, ervaring en parate kennis.
 • Sedert november 2015 is Reliantie Instituut erkend als opleidingsverstrekker door
     Min. Vlaamse Gemeenschap waardoor zelfstandige ondernemers subsidie kunnen krijgen.
 • Supervisiedagen en opdrachten tussen de opleidingsmodules, laten de cursist toe om op een juiste
     manier de materie en methodiek te verwerken en toe te passen.
 • Diploma's en Certificaten worden pas uitgereikt na voldaan hebben aan ernstige evaluatie-
     voorwaarden en/of opmaak casestudy, volgen van Advanced Training en/of stage doorlopen hebben.
 • Na succesvolle afronding van een training beschikt men over de nodige competentie om op een
     professionele manier het beroep uit te oefenen en kan men lid worden van een erkende beroepsvereniging.
 • Door het volgen van een aantal parameters die Beroepsverenigingen stellen om een opleiding te accrediteren,
     werkt Reliantie Instituut mee aan het uitdragen van het kwaliteitsniveau van een beroep.
 • Gezien niet alle Beroepsverenigingen werden aangesproken voor accreditatie, is het mogelijk dat de
     vereniging waarbij men lid is, de door u gekozen cursus zal erkennen.
     Info op office@reliantie.org of 0477 51 01 01 of 056 41 03 10.
 • Opleiding/bijscholing in Craniosacraal Therapie, die Reliantie Instituut aanbiedt, volgt de normen van de
     Engelse, Zwitserse en Amerikaanse scholen en zijn geaccrediteerd door ICSA, CSTA, BCTA/NA en NCSV.
 • De opleiding Biodynamische Craniosacraal Therapie, samengesteld door Michel Lootens, geniet Internationale
     erkenning door IABT en elke gediplomeerde kan de titel BCST Graduate dragen.
 • Inner Tuning® is BNL geregistreerd sedert 2002 en het certificaat Inner Tuning® Psychodynamics
     kan beschouwd worden als een uitgewerkt concept van Clientcentered Approach (Carl Rogers).
 • Regelmatig gebeurt er upgrade van de opleidingen.