Medische Basiskennis cursus

LAATSTE INSTAPMOGELIJKHEID TOT 17 NOV 2017
Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener


Deze compacte cursus van 12 lesdagen is een must voor wie werkt met complementaire therapie of coaching.

!!  Maar iedereen die geboeid is in het wonder van het menselijk lichaam kan deelnemen  !!

Reliantie Instituut koos voor geschoolde leraren met ervaring en parate kennis uit hun beroepspraktijk.

De lesuren worden aangevuld met zelfstudie en thuisopdrachten.


Doel van deze opleiding

Een toenemend aantal mensen is bezig met één of andere vorm van natuurgerichte genezing.

Naast het opdoen van gegronde kennis in een bepaalde discipline, behandelwijze of coaching is het evengoed

belangrijk om een degelijk inzicht te hebben in de werking van het gezonde lichaam en van de belangrijkste

ziektebeelden uit de reguliere geneeskunde.

Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om aanvullend te kunnen werken, in de volle toepassing van de natuurlijke

methodiek en zonder tussen te komen in de lopende medische behandeling.

Voor iedereen die zich op één of andere manier met de gezondheid van zijn medemens inlaat, is het ook

belangrijk kennis te hebben van alarmtekens die tot een doorverwijzing naar de medische specialist moeten leiden.


Focus in de opleiding
   - een fundament bieden voor het correct uitvoeren van lichaamsgerichte therapieën zodat de discipline
     waarin men opleiding genoten heeft, nog méér gericht is op het zelfgenezend vermogen
   - uiterlijke tekens van dysfunctie en pathologie begrijpen en de ernst ervan inschatten waardoor men
     mogelijks zijn eigen grenzen kan leren kennen en doorsturen voor bevoegde hulp


Docenten: Dr. Patrick Mollet en Michel Lootens

CURSUS MEDISCHE BASISKENNIS            

Toelatingsvoorwaarden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen

Thema's: Anatomie - Fysiologie - Pathologie

12 lesdagen: 20 okt 17 - 17/24 nov 17 - 15/22 dec 17 - 12/26 jan 18 - 23 feb 18

9/23 mrt 18 - 20 apr 18 - 25 mei 18

Locatie: Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 9000 Gent (dichtbij St Pietersstation)

Uurregeling: 9h30 tot 16h30

Lunchvoorwaarden: - op deze locatie kan men eigen lunchpakket verbruiken

- of tegen betaling broodjes bestellen ter plaatse o.v.v

aanwezig zijn tegen de opstart van de les

Prijs: lessen, koffie/thee

€ 1405 bij totale betaling na 6 sept 2017

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Studiemateriaal: € 248 voor medische boeken en scripten.

Te storten aan Unisono nv, bij ontvangst factuur.

Inschrijving: klik hier     laatste instapmogelijkheid tot 17 nov 2017


Certificaat mits geslaagd zijn op het eindexamen van 15 juni 18 in Reliantie Instituut Wevelgem.

Hiervoor dient men zich in te schrijven tegen 30 mrt 18 via rubriek 9 op de infopagina.Klik hier.

Gezien nog niet alle beroepsverenigingen zijn aangesproken voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.