Living Anatomy - Medische Basiskennis      cursus


VOLGENDE OPSTART 09 OKTOBER 2020* voor behandelaars, coaches, voeding-, massage- wellness sector en al wie actief is met complementair

lichaamswerk

* maar ook voor iedereen die het wonder van zijn eigen lichaam beter wil begrijpen en het wonder ervan

wil ontdekkenDe complementaire gezondheidszorg is zich in toenemende mate aan het professionaliseren en Medische Basiskennis is een must voor elke hulpverlener die geen medische opleiding genoten heeft. Door zich op een gegronde manier te verdiepen in het menselijk lichaam, zijn functies en werkingen met de onderlinge samenhang, hoe meer bewondering men ervoor krijgt.

Daarnaast is het doel van de cursus, een fundament bieden voor het correct uitvoeren van lichaamsgerichte therapieën zodat de discipline waarin men opgeleid is nog méér gericht is op het zelfgenezend vermogen.

Men ziet de vakterminologie van vaak voorkomende medische pathologieën om op een gefundeerde manier te communiceren met professionals uit de reguliere medische wereld. Door de uiterlijke tekens van dysfunctie en pathologie te begrijpen en de ernst ervan in te schatten, leert men zijn eigen grenzen kennen en doorsturen voor bevoegde hulp.

Vele beroepsverenigingen stellen een opleiding Medische Basiskennis als voorwaarde tot toetreding omdat in een dergelijke cursus veel kennis zit die onmisbaar is voor het werk als beroepsbeoefenaar. Ook scholen die professionele opleidingen aanbieden stellen de cursus MBK als vereiste tot afstuderen voor wie geen medisch diploma heeft.

DE CURSUS LIVING ANATOMY: MEDISCHE BASISKENNIS   

1. Het lessenpakket bestaat uit 10 contactdagen waarbij het accent grotendeels ligt op anatomie, fysiologie, basale

pathologie en psychopathologie, maar hoe die vorm neemt en beweegt in de "levende" mens.

2. De lessen anatomie, fysiologie en pathologie wisselen elkaar af. Per orgaansysteem wordt eerst de anatomie / fysiologie

behandeld en pas daarna komt pathologie aan bod waardoor de leerstof duidelijk en praktisch wordt.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan die klachten en symptomen die men veelvuldig in zijn praktijk tegenkomt.

3. Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen en er is audiovisuele ondersteuning die het begrijpen vergemakkelijkt.

Naast de theorie kan men op een directere manier kennis maken met organen en structuren, via palperen.

4. Thuisstudie is een onderdeel van de opleiding en door zich goed voor te bereiden kan men actiever deelnemen aan de

les en zaken beter begrijpen, zonder veel te hoeven instuderen.

Bij elke les zijn vragen voorzien waardoor de opname van de leerstof vergemakkelijkt wordt en men op een effectieve manier hoofd- van bijzaken van elkaar leert onderscheiden.

5. De lessen worden gegeven door medisch geschoolde leraren met parate kennis uit hun beroepspraktijk.

Thema's die aan bod komen:

* Cytologie en embryologie.

* Anatomie en fysiologie

- voortplantingsstelsel

- spijsverteringsstelsel

- beenderstelsel

- spierstelsel

- uitscheidingsstelsel.

- ademhalingstelsel

- hart-en bloedvatenstelsel

- endocrien stelsel

- zenuwstelsel

- zintuigen

- immuunstelsel

* Pathologie

- met exogene en endogene oorzaken van ziekte

- ondersteund met praktijkvoorbeelden

* Psychosociale kennis en psychopathologie

- gezondheidszorg en organisaties

- het kader psycho pathologie

- hedendaagse verschijnselen

- diverse therapeutische behandelingen

Toelatingsvoorwaarden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen

Data: 09/30 okt 20 - 20/27 nov 20 - 04/11 dec 20 - 15/29 jan 21 - 12/26 feb 21

Uurregeling: 9h30 tot 16h00 á 16h30

Hoofddocent: Michel Lootens

Prijs: € 1220 lessen, broodjeslunch met soep, koffie/thee/water incl.

€ 1160 bij betaling tegen 30 juni 2020

€ 60 korting voor wie student is van BCST, MyoFasciale Core, Orthomoleculaire Coaching

en Trauma-therapie bij Reliantie Instituut

Studiemateriaal / medische boeken: € 240 te betalen bij ontvangst factuur

KMO portefeuille: 30% subsidie voor zelfstandige ondernemers (voorwaarden klik hier)

INSCHRIJVING: klik hier   


Certificaat mits geslaagd zijn op de evaluatie van 28 mei 2021 - Inschrijven via InfoPagina nr. 9.LOCATIE

HET RUSTPUNT ligt in het 17e eeuwse Karmelietenklooster in 9000 Gent, Burgstraat 46.

Dit klooster met pastorale tuin is een stille oase in het oude stadscentrum waar men de eeuwenoude spiritualiteit proeft van de paters Karmelieten terwijl de rust en stilte over je neerdaalt.

het Rustpunt kloosterzicht

het Rustpunt tuinzichthet Rustpunt tuinzicht

het Rustpunt kloosterzichthet Rustpunt kloosterzicht

het Rustpunt tuinzicht

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener