Living Anatomy - Medische Basiskennis             Laatste plaatsen
cursus
NUT VAN SCHOLING MEDISCHE BASISKENNIS

De natuurgerichte gezondheidszorg is zich in toenemende mate aan het professionaliseren en daarom is gegronde Medische Basiskennis nodig. Hoe meer men zich verdiept in het menselijk lichaam, zijn functies en werkingen met de onderlinge samenhang, hoe meer bewondering men ervoor krijgt.

Als therapeut krijgt men te maken met allerlei ziektebeelden en dan is het een must om de onderliggende oorzaken te begrijpen vanuit de reguliere westerse geneeskunde. Zo weet de behandelaar wanneer te behandelen en wanneer het beter is om door te verwijzen naar een arts. De taal van artsen leren begrijpen, bevordert een samenwerking.

VERPLICHTE MEDISCHE BASISKENNIS

Vele beroepsverenigingen stellen een opleiding Medische Basiskennis als voorwaarde voor toetreding als actief lid omdat in een dergelijke cursus veel kennis zit die onmisbaar is voor het werk als beroepsbeoefenaar. Daarom stellen scholen die ernstige opleidingen aanbieden dit ook als een vereiste tot afstuderen voor wie niet medisch geschoold is. Dat is nodig om voor Biodynamic Craniosacral Therapy, Orthomoleculaire Coaching en Myofascial Core Therapy het Certificaat/ Diploma te behalen.

DE CURSUS MEDISCHE BASISKENNIS   

1. Om gegrond te kunnen begeleiden bestaat MBK uit 10 lesdagen Living Anatomy en 2 lesdagen Psychosociale kennis.

Bij Living Anatomy ligt het accent grotendeels op het fysieke aspect: anatomie, fysiologie en basale pathologie en hoe dat vorm neemt en beweegt in de "levende" mens.

Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen en er is audiovisuele ondersteuning die het begrijpen vergemakkelijkt.

Naast de theorie kan men op een directere manier kennis maken met organen en structuren, via palperen.

Bij Psychosociale kennis ligt het accent op psychische ziektebeelden en aspecten.

Keuze tussen inschrijven voor het totale pakket Medische Basiskennis of enkel voor Living Anatomy.

2. Het doel van de cursus is een fundament bieden voor het correct uitvoeren van lichaamsgerichte therapieën zodat de

discipline waarin men opgeleid is nog méér gericht is op het zelfgenezend vermogen.

Men ziet de vakterminologie van vaak voorkomende medische pathologieën om op een gefundeerde manier te communiceren met professionals uit de reguliere medische wereld.

Men leert uiterlijke tekens van dysfunctie en pathologie begrijpen en de ernst ervan inschatten waardoor men mogelijks zijn eigen grenzen kan leren kennen en doorsturen voor bevoegde hulp.

De lessen worden gegeven door medisch geschoolde leraren met parate kennis uit hun beroepspraktijk.

3. Thuisstudie is een onderdeel van de opleiding en door zich goed voor te bereiden kan men actiever deelnemen aan de

les en zaken beter begrijpen, zonder veel moeten instuderen.

Om studeren te vergemakkelijken zijn er na elke les vragen voorzien waardoor men de lesstof op een effectieve manier kan bestuderen en hoofd- van bijzaken snel leert onderscheiden.


CURSUS LIVING ANATOMY - 10 LESDAGEN   

De lessen anatomie/fysiologie en de lessen pathologie wisselen elkaar af. Per orgaansysteem wordt eerst de anatomie en fysiologie behandeld, pas daarna komt pathologie aan bod waardoor de lesstof duidelijk en praktisch wordt.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan dié klachten en symptomen, die men veelvuldig in zijn praktijk tegenkomt.

Naast de theorie maakt men ook op een directere manier kennis met organen en structuren via palperen.

Er is tevens audiovisuele ondersteuning voorzien waardoor men zich een nog duidelijker beeld kan vormen van de ligging en werking van organen en systemen.

De psychosociale basiskennis van 2 lesdagen is optioneel en kan men volgen na de 10 lesdagen Living Anatomy.

Deze is wel noodzakelijk om het certificaat Medische basiskennis te halen (zie lager).


Lesinhoud

* Cytologie en embryologie.

* Anatomie en fysiologie

- voortplantingsstelsel

- spijsverteringsstelsel

- beenderstelsel

- spierstelsel

- uitscheidingsstelsel.

- ademhalingstelsel

- hart-en bloedvatenstelsel

- endocrien stelsel

- zenuwstelsel

- zintuigen

- immuunstelsel

* Pathologie met zowel exogene als endogene oorzaken van ziekte, ondersteund met praktijkvoorbeelden.

Toelatingsvoorwaarden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen

Data Living Anatomy: 19/26 okt 19 - 16/23/30 nov 19 - 11 jan 20 - 08/15 feb 20 - 21 mrt 20 - 18 apr 20

Uurregeling: 9h30 tot 16h30

Docent: Michel Lootens Osteopaat DO met als kwalificaties BCST, ABD, MFC

Toelatingsvoorwaarden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen

Prijs: € 1280

€ 60 KORTING voor studenten van andere opleidingen bij Reliantie Instituut.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers (voorwaarden klik hier)

Attentie!! Opstart KMO pf binnen een week na inschrijving

en mits vlotte Sodexo doorstorting aan Reliantie Instituut.

Studiemateriaal: boeken zelf aan te kopen

• Anatomie en Fysiologie

(6de druk - Frederic H. Martini en Edwin F. Bartholomew - ISBN 9789043035873)

• Merck Medisch Handboek

(2de druk - uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum - ISBN 9789031343003)

INSCHRIJVING LIVING ANATOMY: klik hier   ! afsluit inschrijving 04 okt 19 !


CURSUS MEDISCHE BASISKENNIS - 12 LESDAGEN   

10 lesdagen Living Anatomy waarbij het accent grotendeels ligt op het fysieke aspect: anatomie, fysiologie en basale pathologie en hoe dat vorm neemt en beweegt in de "levende" mens.

2 lesdagen Psychosociale kennis waarbij het accent ligt op psychische ziektebeelden en aspecten.

Deze 12 lesdagen vormen het totaalpakket Medische Basiskennis waarvoor certificaat afgeleverd wordt

na geslaagd zijn in het eindexamen van 13 juni 2020.

Toelatingsvoorwaarden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen

Data: 19/26 okt 19 - 16/23/30 nov 19 - 11 jan 20 - 08/15 feb 20 - 21 mrt 20 - 18 apr 20 - 09/16 mei 20

Uurregeling: 9h30 tot 16h30

Docenten: Michel Lootens als hoofddocent Osteopaat DO met als kwalificaties BCST, ABD, MFC

Marie Christine Meersch Pyschotherapeut, BCST

Prijs: Medische Basiskennis € 1480

€ 60 KORTING voor studenten van andere opleidingen bij Reliantie Instituut.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers (voorwaarden klik hier)

Attentie!! Opstart KMO pf binnen een week na inschrijving

en mits vlotte Sodexo doorstorting aan Reliantie Instituut.

INSCHRIJVING MEDISCHE BASISKENNIS: klik hier   ! afsluit inschrijving 04 okt 19 !


PSYCHO PATHOLOGIE/PSYCHO SOCIALE KENNIS - 2 LESDAGEN   

Deze 2 lesdagen zijn onderdeel van de cursus Medische Basiskennis (prijs dus inbegrepen bij volgen MBK) van 12 lesdagen de Maar de 2 daagse kan ook apart gevolgd worden .

Toelatingsvoorwaarden: de 10 lesdagen Living Anatomy gevolgd hebben

Data: 09/16 mei 20

Uurregeling: 9h30 tot 16h30

Docent: Marie Christine Meersch Pyschotherapeut, Personal Coach, bezieler van Inner Tuning

Prijs: € 280

INSCHRIJVING PSYCHO PATHOLOGIE/PSYCHO SOCIALE KENNIS: klik hier   


LOCATIE

Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 9000 Gent (dichtbij St Pietersstation)

Eigen lunchpakket is te verbruiken ter plaatsehet Achterhuis entree

het Achterhuis zaal gelijkvloers
CERTIFICAAT LIVING ANATOMY (anatomie, fysiologie, pathologie)

bij minimum 80% deelname aan de 10 lessen en geslaagd zijn in examen Living Anatomy van 13 juni 20.

CERTIFICAAT MEDISCHE BASISKENNIS

bij minimum 80% deelname aan de 12 lessen en geslaagd zijn in examen Living Anatomy & Psycho Pathologie van 13 juni 20.

Inschrijving voor de examens: tegen 13 apr 20 via rubriek 9 op de infopagina. Klik hier.

Gezien nog niet alle beroepsverenigingen zijn aangesproken voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.
Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener