Living Anatomy - Medische Basiskennis cursus    Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener


Compacte cursus van 12 lesdagen

- Een must voor wie werkt met complementaire therapie, gezondheidscoaching, massage, relaxatie, e.a.

- Ook voor al wie diepere inzichten wil krijgen omtrent zijn fysieke functioneren en zijn lichaam beter wil begrijpen.

- Lessen door medisch geschoolde leraren met parate kennis uit hun beroepspraktijk.

- Naast de theorie maakt men ook op een directere manier kennis met organen en structuren via palperen.

- Er is tevens audiovisuele ondersteuning voorzien waardoor men zich een nog duidelijker beeld kan vormen van de

ligging en werking van organen en systemen.


Doel van deze cursus

- Een fundament bieden voor het correct uitvoeren van lichaamsgerichte therapieën zodat de discipline waarin men

opleiding genoten heeft, nog méér gericht is op het zelfgenezend vermogen.

- De vakterminologie begrijpen van vaak voorkomende medische pathologieën / ingrepen.

- Op een gefundeerde manier communiceren met professionals uit de reguliere medische wereld.

- Uiterlijke tekens van dysfunctie en pathologie begrijpen en de ernst ervan inschatten waardoor men mogelijks

zijn eigen grenzen kan leren kennen en doorsturen voor bevoegde hulp.


Lesinhoud

- Cytologie en embryologie.

- Anatomie en fysiologie van locomotorisch stelsel, zenuwstelsel, ademhalingstelsel, hart-en bloedvatenstelsel,

endocrien stelsel, zintuigen, immuunstelsel, voortplantingstelsel, uitscheidingsstelsel.

- Pathologie met zowel exogene als endogene oorzaken van ziekte, ondersteund met praktijkvoorbeelden.


Docent: D.O. Michel Lootens

CURSUS MEDISCHE BASISKENNIS            

Toelatingsvoorwaarden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen

12 lesdagen in 2019: 18 jan - 01/08/15 feb - 01/15/29 mrt - 12/26 apr - 03/17/24 mei

Locatie: Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 9000 Gent (dichtbij St Pietersstation)

Uurregeling: 9h30 tot 16h30

Lunchvoorwaarden: men kan zijn eigen lunchpakket verbruiken

Prijs: lessen, koffie/thee

€ 1405 bij totale betaling na 20 dec 2018

€ 1205 voor wie tevens in RLX of BCST of MFC of Ortho III of IT opleiding is.

Zie info pagina rubriek 22.

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Gesplitste betaling mogelijk voor wie geen subsidie krijgt.

Zie Info pagina rubriek 21.

Studiemateriaal: € 298 voor medische boeken en scripten.

Te storten aan Unisono nv, bij ontvangst factuur.

INSCHRIJVING:      afgesloten


Certificaat mits geslaagd zijn op het eindexamen van 14 juni 19 in Reliantie Instituut Wevelgem.

Hiervoor dient men zich in te schrijven tegen 14 apr 19 via rubriek 9 op de infopagina.Klik hier.

Gezien nog niet alle beroepsverenigingen zijn aangesproken voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.