Medische Basiskennis - HBO niveauLogo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT

erkenningsnr DV.O217020

Logo Erkend DienstvelenerDe natuurgerichte gezondheidszorg is zich steeds meer aan het professionaliseren en zo is het voor een therapeut met complementaire disciplines, een must om over gegronde medische basiskennis te beschikken. Diagnose stellen behoort tot de reguliere geneeskunde maar ter bevordering van de communicatie met arts en cliënt is het nodig om te weten wat sommige klinische onderzoeken inhouden, zoals ECG, Angiografie, ...
Cliënten hebben ook nood aan uitleg wat er in hun lichaam gebeurt bij een verstoorde gezondheidstoestand.


Doel van deze opleiding
   - via inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis, de soorten oorzakelijkheid beter begrijpen, zowel rekening
     houdende met logica als ethica
   - een fundament bieden voor het correct uitvoeren van lichaamsgerichte therapieën zodat de discipline
     waarin men opleiding genoten heeft, nog méér gericht is op het zelfgenezend vermogen
   - uiterlijke tekens van dysfunctie en pathologie begrijpen en de ernst ervan inschatten waardoor men
     mogelijks zijn eigen grenzen kan leren kennen en doorsturen voor bevoegde hulp
   - zowel het reguliere denkbeeld als andere verklaringsmodellen aanreiken, om beter te herkennen wat een
     zieke mens doormaakt, en hoe men die het best kan behandelen


Opleiding Holistische Medische Basiskennis

° Deze unieke jaaropleiding op HBO niveau wordt gegeven van uit een geïntegreerd wetenschappelijk perspectief

en mesologische visie. De benadering is evengoed objectief als alchemistisch en filosofisch.

° De lessen anatomie, fysiologie en pathologie wisselen elkaar af en zijn ondersteund met vele

praktijkvoorbeelden.

° De pathologie is een parcours van verschillende medische denkpistes en medische verklaringsmodellen,

zowel over exogene als endogene oorzaken van ziekte.

° Per orgaansysteem wordt anatomie en fysiologie behandeld met in de volgende les de pathologie van het

systeem. Om de casuistiek die uitgaat van praktijksituaties te begrijpen, is het nodig om telkens de leerstof in te studeren.


Docenten: Dr. Patrick Mollet en Michel Lootens

Data: 7/14 okt - 4/18 nov - 2/9 dec

13/27 jan 2017 - 10-24 feb - 10/24 mrt - 21 apr - 5/19 mei - 15 sep        Afsluit inschrijving 07/09/16

Uurregeling: 09h30-16h30

Locatie: Regio Gent

Bijdrage: scripten, koffie en thee incl.

• via KMO Portefeuille € 1032 (InfoPagina 3)

zonder KMO Portefeuille € 1720

btw € 361,20

Inschrijving als zelfstandige

• € 1720 (btw vrij) voor particulieren

gespreide betaling mogelijk (InfoPagina 21)

Inschrijving als particulier

Kostprijs: medische boeken en scripties € 248 (BTW 6% incl.)


Certificaat Medische Basiskennis mits geslaagd zijn op de evaluatiedag van 20/10/17.

Hiervoor dient men zich in te schrijven tegen 05/09/17 via rubriek 9 op de infopagina.

Gezien nog niet alle beroepsverenigingen zijn aangesproken voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.