Medische Basiskennis - HBO niveau


Data volgende cursus gekend vanaf 17 april 2017.Nieuwsbrief aanvragenDeze unieke jaaropleiding op HBO niveau wordt gegeven van uit een geïntegreerd wetenschappelijk

perspectief en mesologische visie. De benadering is evengoed objectief als alchemistisch en filosofisch.

Doel van deze opleiding

Een toenemend aantal mensen is bezig met één of andere vorm van natuurgerichte genezing.

Er is bijgevolg een groeiende behoefte aan geschoolde therapeuten.

Soms is er een therapeut of coach nodig om gezonde mensen te helpen in het optimaliseren van de fysieke en

gevoelsmatige toestand.

Daarnaast is er in veel gevallen wel sprake van een medisch probleem of zijn er raakpunten met de medische

wereld maar moet er toch aanvullend gewerkt worden.

Het is belangrijk om een degelijk inzicht te hebben in de werking van het gezonde lichaam en een voldoende

kennis van de belangrijkste ziektebeelden van de reguliere geneeskunde.

Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om aanvullend te kunnen werken, in de volle toepassing van de natuurlijke

methodiek en zonder tussen te komen in de lopende medische behandeling.

Voor iedereen die zich op één of andere manier met de gezondheid van zijn medemens inlaat, is het ook

belangrijk kennis te hebben van alarmtekens die tot een doorverwijzing naar de medische specialist moeten leiden.


Focus in de opleiding
   - via inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis, de soorten oorzakelijkheid beter begrijpen, zowel rekening
     houdende met logica als ethica
   - een fundament bieden voor het correct uitvoeren van lichaamsgerichte therapieën zodat de discipline
     waarin men opleiding genoten heeft, nog méér gericht is op het zelfgenezend vermogen
   - uiterlijke tekens van dysfunctie en pathologie begrijpen en de ernst ervan inschatten waardoor men
     mogelijks zijn eigen grenzen kan leren kennen en doorsturen voor bevoegde hulp
   - zowel het reguliere denkbeeld als andere verklaringsmodellen aanreiken, om beter te herkennen wat een
     zieke mens doormaakt, en hoe men die het best kan behandelen


Lesinhoud

° De lessen anatomie, fysiologie en pathologie wisselen elkaar af en zijn ondersteund met vele

praktijkvoorbeelden.

° De pathologie is een parcours van verschillende medische denkpistes en medische verklaringsmodellen,

zowel over exogene als endogene oorzaken van ziekte.

° Per orgaansysteem wordt anatomie en fysiologie behandeld met in de volgende les de pathologie van het

systeem. Om de casuistiek die uitgaat van praktijksituaties te begrijpen, is het nodig om telkens de leerstof in te studeren.


Docenten: Dr. Patrick Mollet en Michel Lootens

Data: 7/14 okt 16 - 4/18 nov - 2/9(*) dec - 13/27(*) jan 17 - 10-24 feb - 10(*)/24(*) mrt - 21 apr - 5/19 mei - 15 sep

de 4 data met (*) aangeduid, gaan door in Het Rustpunt

Uurregeling: 09h30-16h30

Locaties: De Blauwe Poort, Collegebaan 49 Melle 9090 en (*) Het Rustpunt, Burgstraat 46 Gent 9000

Bijdrage: scripten, koffie en thee incl.

• € 1720

€ 1032 met KMO Portefeuille (InfoPagina 3)

btw € 361,20

Inschrijving als zelfstandige        

• € 1720 (btw vrij) voor particulieren

gespreide betaling mogelijk (InfoPagina 21)

Inschrijving als particulier        

Kostprijs: medische boeken en scripties € 248 (BTW 6% incl.)


Certificaat Medische Basiskennis mits geslaagd zijn op de evaluatiedag van 20/10/17.

Hiervoor dient men zich in te schrijven tegen 05/09/17 via rubriek 9 op de infopagina.

Gezien nog niet alle beroepsverenigingen zijn aangesproken voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT

erkenningsnr DV.O217020

Logo Erkend Dienstvelener