Myofasciale Core Therapie Opleiding            

Foto Fascia

PUBLICATIE
Complementaire zorgmethode met focus op de Core:

de link tussen het Myofasciale Systeem met het fysiek en psychisch bestaan.

Het Myo Fasciale Core systeem

Fascia is de zachte component van bindweefsel die o.a. een vliesachtige, veerkrachtige weefselverpakking vormt. Het hele lichaam is doorweven van bindweefsel dat zowel verantwoordelijk is voor samen'hang' als voor samen'werking'.

Bij de embryologische ontwikkeling werd de massa snel toenemende cellen op ordelijke wijze geschikt door de fascie en eigenlijk zijn botten en bloed ook bindweefsel.

Het fasciale systeem beslaat een ononderbroken 3D netwerk dat als een continuüm loopt vanaf de voetzolen tot de schedelvliezen en samen met de lichaamsvloeistoffen een energetisch veld beslaat tot op quantumniveau.

Verandering in fasciastructuur in één gebied, heeft directe invloed op fascia van dichter of verder gelegen gebieden.

Myofasciaal staat voor de symbiotische samenwerking tussen spieren en fascia, waardoor het fascia netwerk functioneert als één groot orgaan dat gevoelig is voor alles wat 'ingrijpend' is en aldus ook spanning, pijn en trauma meedraagt.

Het losmazige bindweefsel is betrokken bij zowel het energetisch opslaan als doorgeven van informatie waardoor niet geheelde fysieke en emotionele verwondingen zijn opgeslagen in het weefselgeheugen.

Core (Kern) doelt enerzijds op centraal gelegen myofasciale structuren en anderzijds heeft het betrekking op het psycho emotioneel functioneren dat zijn weerslag heeft op het myofasciale systeem. De anatomische poort is de diepe weefselstructuur rondom de iliopsoas musculatuur en deep frontline meridiaan.

Door zijn link met cellen, circulatie, zenuwstelsel en het energetisch functioneren, is het MyoFaciale Core systeem voedingsbodem voor het immuunsysteem.

MyoFasciale Core behandeling

Het is van essentieel belang dat het bindweefselnetwerk met fluïditeit kan functioneren om Gezondheid zo optimaal mogelijk te houden. Binnen deze non invasieve Myofasciale behandelwijze ligt het accent op de Core, die een energetische connectie in stand houdt tussen het fysieke, psychische en emotionele.

Een Myofaciaal core behandelaar dient vaardigheden als een bredere perceptie en instelling te ontwikkelen, ten einde dieper gelegen domeinen die in verband staan met weefselstructuren te kunnen bereiken en klinisch behandelen.

De focus in deze opleiding ligt dus niet op het aanleren van allerlei technieken en/of behandelstrategieën,

maar wel op het ontwikkelen van perceptie-vaardigheden.

Men leert eerder vanuit een staat van respect en stilte contact te leggen met diepere lagen van de cliënt. Op die manier krijgt men méér inzicht (wat in die specifieke context) het meest ondersteuning biedt aan het healingsproces van de cliënt.

Door subtiele inwerking op de Fasciale Core structuren en Deep Front Line Meridiaan, wordt ontlading mogelijk gemaakt in het fascia netwerk en kan de therapeut de cliënt ook passend ondersteunen bij fysieke pijnen of psycho-emotionele lasten.

- Voor lichaamstherapeuten, professionele zorgverleners en welzijnssector.

- Voor psychotherapeuten en coaches die hands-on therapie als een bijkomend luisterend oor kunnen beschouwen.

Basismodule Myofasciale Core

1. Lessenpakket van 14 lesdagen waarbij theorie, methode en praktijk elkaar vloeiend afwisselen.

2. Het doel is op toegankelijke wijze theorie en praktijk integreren in de werkomgeving van de behandelaar.

3. De leraars beschikken over een ruime parate kennis, verworven in hun beroepspraktijk.

4. Doorstromen naar de fase Shock/Trauma Resolutie mits Certificaat MyoFasciale Core Therapie (zie verder).

Thema's die o.a. aan bod komen:

- anatomie en fysiologie van bindweefsel

- bindweefselmatrix en Tensegrity

- uitbalanceren van diafragma's

- relatie tussen de Psoas spier en emoties

- Reliantie, The Whole en Quantum Dynamics

- Resourcing (P. Levine)

- de fascia als interface tussen psyche en lichaam

- rol van fascia en interstitium bij neuro endocrien- en immuunstelsel

- de Core binnen een levend organisme

- meerdimensionele veld

- van het lichaam als materie naar het lichaam als proces

- interferentie en energetische polariteit

- het magische cellenmembraan

- werken met specifieke myo-fasciale kettingen

- essentiële functie van de MyoFasciale kern

- de deep Front Line meridian

- indicaties van shock

INSCHRIJVEN

Data: 08/09 okt - 19/20 nov - 17/18 dec 2022

14/15 jan - 18/19 feb - 01/02 apr - 13/14 mei 2023

Uurregeling: 9h30 tot 16h15

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem.

Docenten: Michel Lootens als hoofddocent

Marie Christine Meersch

Tarief: € 1960    lessen, handouts, broodjeslunch

€     70    korting bij betaling binnen tegen 20/07/22

KMO portefeuille: 30% subsidie voor (para)medisch geschoolde ondernemers

Nieuwe wet sedert 14 juli 2021 - Zie InfoPagina nr3.

Gespreide betaling mogelijk: voor wie geen KMO pf krijgt - Zie InfoPagina nr 21.

CERTICIFAAT MYO FASCIALE CORE THERAPIE:

* mits volwaardige deelname aan de basismodule MyoFasciale Core, MetaCommunicatie en Overdracht

* mits geslaagd zijn op het examen van 18/06/2023. Inschrijven via InfoPagina nr 8.

* mits medisch geschoold zijn of succesvol de module Living Anatomy afgerond hebben.


Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener