Orthomoleculaire Coaching OpleidingProfessionele opleiding van 24 lesdagen met Dr. Geert Verhelst als hoofddocent

- De 3 modules dienen als aanéénsluitend traject te worden gevolgd om het Certificaat te bekomen.

- Eventuele vrijstellingen zijn aangegeven bij elke module en kunnen enkel door voorleggen van de

gevraagde getuigschriften of diploma's.

- Module I en II kunnen apart gevolgd worden, Module III niet.

Sterke punten van deze opleiding

- Elke docent heeft jaren ervaring op zijn specifiek domein, waardoor de lessen voortdurend

gevoed worden met parate kennis.

- Door de praktische samenstelling van de cursus die vertrekt van pathologieën leert men snel

inzien wat er exact gaande is en kan men gerichter ondersteuning bieden.


MODULE I     Anatomie & Fysiologie      Vrijstelling mogelijk: * voor wie medische opleiding genoten heeft zoals artsen,

verpleegkundigen, kiné's, osteo's, ...

* voor wie succesvol de cursus medische basiskennis

afgerond heeft bij Reliantie Instituut

* of voor wie deze cursus medische basiskennis opstart

bij Reliantie Instituut in okt 2017.

Attentie: Bij aanvraag vrijstelling, copie diploma doormailen bij inschrijving

8 lesdata: 20 okt 17 - 17/24 nov 17 - 15/22 dec 17 - 12/26 jan 18 - 23 feb 18

inschuifmogelijkheid tot 20 dec 2017

Locatie: Het Achterhuis Diksmuidestraat 9000 Gent (dichtbij St Pietersstation)

Uurregeling: 9h30 tot 16h30

Docenten: ABD Michel Lootens

Prijs: lessen, scripten, koffie/thee

€ 915 bij betaling tegen 20 dec 2017

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Studiemateriaal: € 148 voor medisch boek en scripten.

Te betalen aan Unisono bij ontvangst factuur.

Lunch: men kan zijn lunchpakket verbruiken ter plaatse

Inschrijving: klik hier            

MODULE II    Voeding als eerste medicijn      

* Iedereen kan aan deze module deelnemen.

* Vrijstelling mogelijk voor wie reeds eerder de formule van 6 lesdagen "voeding als eerste medicijn"

voleindigd heeft bij Reliantie Instituut.

* Deze module dient men gevolgd te hebben om te kunnen Ortho III starten.

4 lesdata voor module II: 19 jan 18 - 09/16 feb 18 - 2 mrt 18

Locatie: Het Achterhuis Diksmuidestraat 9000 Gent (dichtbij St Pietersstation)

Uurregeling: 9h30 tot 16h30

Docent: Dr. Geert Verhelst, Arts en homeopaat, Nutritionele geneeskunde en fytotherapie

Prijs: lessen, scripten, koffie/thee

€ 450 bij totale betaling tegen 30 dec 2017

€ 485 bij totale betaling na 30 dec 2017

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Lunch: men kan zijn lunchpakket verbruiken ter plaatse

Inschrijving: klik hier

MODULE III   Orthomoleculaire gezondheidszorg   

Toelatingsvoorwaarden:

* volwaardig deelgenomen hebben aan module I en geslaagd zijn in de testen op 8° lesdag

of medisch scholing genoten hebben en bij inschrijving, de nodige copies ervan afleveren

* volvaardig deelgenomen hebben aan module II "voeding als eerste medicijn" (opstart jan 2018)

* of volwaardig deelgenomen hebben aan de vroegere formule "voeding als eerste medicijn"

van 6 lesdagen bij Reliantie Instituut

12 lesdata: 16/30 mrt 18 - 13/27 apr 18 - 18 mei 18 - 01 juni 18

21 sep 18 - 5/19 okt 18 - 9/30 nov 18 - 7 dec 18

Locatie: Het Achterhuis Diksmuidestraat 9000 Gent (dichtbij St Pietersstation)

Uurregeling: 9h30 tot 16h30

Docent: Dr. Geert Verhelst, Arts en homeopaat, Nutritionele geneeskunde en fytotherapie

Prijs: lessen, scripten, koffie/thee

€ 1380 bij totale betaling tegen 28 jan 2018

€ 1450 bij totale betaling na 28 jan 2018

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Lunch: men kan zijn lunchpakket verbruiken ter plaatse

Inschrijving: klik hier

Certificaat mits geslaagd zijn op het eindexamen van 11 jan 2019.

Inschrijven tegen 15 nov 2018 via rubriek 9 op de infopagina.Klik hier.

Gezien niet alle beroepsverenigingen aangesproken werden voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.


Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener