Psychopathologie - Psychosociale Kennis      2 lesdagenLogo 20 jarig bestaan

JUBILEUM TARIEVEN

20 jarig bestaan

INSCHRIJVING

CORONA PROOFDeze module is onderdeel van Living Anatomy - Medische Basiskennis en kan gevolgd worden door:

vaktherapeuten, Coaches, gezondheidsbegeleiders, maatschappelijk werkers, leidinggevenden in zorg, welnesssector, etc.

Deze basiscursus geeft een helder inzicht in het psychopathologische en psychosociale domein.

Men leert de relativiteit zien van theoretische beschouwingen aangaande de complexe menselijke geest en kritisch reflecteren over de verscheidenheid aan menselijk gedrag en beleving.

Er is speciale aandacht voor de verschillende denkkaders waarmee gedrag en de achterliggende beleving benaderd wordt, gaande van psychiatrie tot andere soortenhulpmethodes.

De evaluatie met vormingsattest bestaat uit actief deelnemen aan de cursus en schriftelijk examen op 25 juni 2021.

Thema's die o.a. aan bod komen:

- Het begrip psyche en diverse benaderingen

- Persoonlijkheid, identiteit en persona

- Hersenen en brein

- Psychodiagnostiek en symptomatologie

- Psycho corporele dynamiek

- Angst- en stemmingsstoornissen

- Psychotisch syndroom en dissociatie

- Soorten depressie(s)

- Nieuwe stromingen in de psychiatrie

- e.a.

INSCHRIJVEN   

Data 2022: lesdagen 10/11 mrt 23

examen 28 april 23

Uurregeling: 9h30 tot 16h00 á 16h45

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560.

Docent: Marie Christine Meersch psychotherapeut met multidisciplinaire achtergrond,

bezieler van Inner Tuning

Prijs: € 340 lessen, examen en handouts - afsluit 12 feb 2023

KMO portefeuille: 30% subsidie voor ondernemers.

Nieuwe Voorwaarden volgens de wet van 19 juli 2021Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener