Stress & Relaxatie therapie                Module StressCoaching

Passend leren omgaan met stress

zou een hygiënisch deel van ons leven moeten zijn.

MARIE CHRISTINE MEERSCH

PDT, BCST, ABD

De Certifierende opleiding Stress- en Relaxatie Therapie bestaat uit 2 modules van elk 7 lesdagen:

* RelaxatiePlus© met in hoofdzaak, behandeltechnieken om de cliënt in zijn comfortzone te brengen

* StressCoaching waarbij de cliënt méér actief zal leren deel nemen aan zijn situatie

Elke module kan ook los van de opleiding gevolgd worden maar Certificatie is mits aanéénsluitend deelnemen

Stress & Relaxatie Therapie zorgt er voor dat de therapeut beschikt over een totaal aanbod waarbij gepersonaliseerd kan gewerkt worden alnaargelang de situatie of wat op een moment in een sessie, het meest efficiënte is.

Stress als sluipend gevaar

Een tijdsgeest van snelheid en vele veranderingen en plotse veranderingen zorgt voor toenemende druk in het dagelijkse leven. In de medische praktijk groeien de stress gerelateerde klachten want het lichaam signaleert dat er geen reserves meer zijn. Binnen de bedrijfswereld en het onderwijs eisen depressie en burnout hun tol door drastisch stijgende over-druk.

Bovendien wordt stress niet persé ernstig opgenomen of wordt genegeerd, alhoewel 75 procent van de bevolking onder overdruk zou lijden en naar kalmeer- en/of slaapmiddelen grijpen. Juist omdat de impact van stress onderschat wordt, is het een gevaar voor het lichamelijk en geestelijk welzijn maar ook voor relaties en sociale contacten.

Het is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen dat uit de zich frequent herhalende stress, vele ziektes voorkomen.

Door de overdruk in de zenuwstelsels ontstaat het 'Algemeen Adaptatiesyndroom' (Dr. H. Selye) wat leidt tot slapeloosheid, concentratieverlies, ademstoornissen, hartkwalen, rug- en nekklachten, psychische problemen, depressie, CVS, enz.

Daarom zou passend leren omgaan met stress een onmisbaar hygiënisch deel van het dagelijkse leven moeten worden

De StressCoach

  • beschouwt de kracht van psychische energie als een middel tot scheppen van innerlijk evenwicht en rust
  • is in staat om belastende effecten te herkennen en aan te pakken
  • leert de cliënt zijn balans opmaken tussen draagkracht en draaglast
  • kan verborgen stress signalen opsporen en potentiële gevaren identificeren
  • is competent om te begeleiden bij acute stress situaties
  • zal preventief ondersteunen waar het nodig lijkt
  • is bekwaam om een passende communicatie te voeren
  • is geen therapeut en behandelt niet
  • zal doorverwijzen voor therapeutische of medische ondersteuning, indien nodig


Compacte opleiding met méérwaarde voor wie actief is binnen diverse domeinen therapie, coaching en hulpverlening.

Ook voor scholen, bedrijfswereld en al wie anderen wil ondersteunen in spanningsituaties die men niet aankan.

STRESSCOACHING   OPLEIDING 7 CONTACTDAGEN

Omdat stress voelbaar en meetbaar is, zal in contact 'kunnen' komen met zijn lichaam, een initieel vertrekpunt zijn. Zo zal men leren alerter worden als stress opduikt en kan men verband leggen met zijn niet-bewuste instelling tegenover de situatie en met zijn verborgen interpretaties. Dit bevordert inzicht over het eigen functioneren en waardoor men de relatie tot zichzelf, tot de omgeving én tot situaties kan verbeteren.

Het element 'groeiproces' speelt dan ook een belangrijke rol bij het aanleren van technieken in de opleiding.

De diversiteit aan technieken op het terrein van Stressmanagement en Relaxatietherapie zijn eindeloos, alhoewel alles niet past bij iedereen noch op elk moment. Soms kan een verkeerde combinatie van technieken of onjuist gebruik ervan of een verkeerd gekozen moment, de stress nog opdrijven en het zenuwstelsel nog méér belasten. In deze compacte opleiding worden methodes uit diverse disciplines op elkaar afgestemd maar is er vooral aandacht voor herkennen wat efficiënt is voor een persoon én situatie of wat helemaal niet.

Tijdens de cursus leert men daarom eerst reflecteren hoe het met zichzelf is gesteld en alle technieken toepassen op zichzelf om daarna anderen efficiënter te kunnen begeleiden.

Thema's die o.a. aan bod komen:

- Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel (waaronder brein)

- Belang van Oer drive en lymbisch systeem

- Adaptatiesyndroom en breindynamiek

- Afstemmen van draagkracht op draaglast

- UC centering en onbevangen waarnemen

- Resourcing (P. Levine)

- Swara Yoga principes en neurofysiologie

- EMF (Electro Magnetical Field) Balancing®

- Diverse vormen ademwerk

- Grounding en Power of Presence©

- Progressieve relaxatie

- Educatieve kinesiologie

- Inductie en deductie

- Kalibratie en Feedback

- Metacommunicatie© en Basic Counseling

- Anamnese

- Meditatieve technieken

INSCHRIJVEN

Data: 10/11/31 mrt 23 - 14/28 apr 23 - 12 mei 23 - 01 juni 23

Uurregeling: 10h00 tot 17h00

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem.

Docent: Marie Christine Meersch

Tarief: € 920    lessen, handouts, koffie/theepauzes

€   35    korting bij betaling binnen tegen 10/12/22

Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

KMO portefeuille: 30% subsidie voor (para)medisch geschoolde ondernemers

Nieuwe wet sedert 14 juli 2021 - Zie InfoPagina nr3.

Gespreide betaling mogelijk: voor wie geen KMO pf krijgt - Zie InfoPagina nr 21.

Certificaat mits mits aanéénsluitend deelnemen aan RelaxatiePlus© en StressCoaching
en geslaagd zijn op het examen van 23 juni 2023 - Zie InfoPagina nr 8.

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener-->