StressCoaching Opleiding


Data volgende cursus gekend vanaf 17 april 2017.
Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT

erkenningsnr DV.O217020

Logo Erkend Dienstvelener

STRESS ALS SLUIPEND GEVAAR

Een tijdsgeest van snelheid en vele veranderingen zorgen voor toenemende druk in het dagelijkse leven.
Het is inmiddels bewezen dat stress nefast is voor de gezondheid en vele ziektes er uit voorkomen.
Stress wordt niet ernstig opgenomen of het wordt genegeerd, alhoewel 75 procent van de bevolking er zou onder lijden en naar kalmeer- en slaapmiddelen grijpen. Omdat de impact van stress onderschat wordt, is het een gevaar voor zowel de lichamelijke, emotionele en psychische gezondheid maar ook voor onze relaties.
Vele artsen adviseren dan ook hun patiënten om te leren ontspannen. Omgaan met Stress kan dus als een onmisbaar deel van het dagelijkse leven worden beschouwd.

Door de overdruk in het zenuwstelsel, ontstaat het 'Algemeen Adaptatiesyndroom' (Dr. H. Selye) en dit leidt tot concentratieverlies, slapeloosheid, ademstoornissen, hartkwalen, rug- en nekklachten, psychische problemen, depressie, CVS en burnout, enz.

DE STRESSCOACH

  • beschouwt de kracht van psychische energie als een middel tot scheppen van innerlijk evenwicht en rust
  • is in staat om belastende effecten te herkennen en aan te pakken
  • kan verborgen stress signalen opsporen en potentiële gevaren identificeren
  • is competent om te begeleiden bij acute stress situaties
  • zal preventief ondersteunen waar het nodig lijkt
  • is bekwaam om een passende communicatie te voeren
  • is geen therapeut en behandelt niet
  • zal doorverwijzen voor therapeutische of medische ondersteuning, indien nodig

STRESSCOACHING ALS RESULTAAT VAN ERVARING IN THERAPEUTISCHE PRAKTIJK

Michel Lootens en Marie Christine Meersch zijn als gediplomeerde therapeuten, sedert jaren actief binnen een multidisciplinaire praktijk met diverse methodes Craniosacraaltherapie, Myofaciale core, Rogeriaanse & lichaamsgerichte psychotherapie en Inner Tuning Psychodynamics.
Daarnaast hebben ze elk een traject afgelegd in verschillende vormen relaxatie, yoga en energetische disciplines.

Door vaststelling in hun praktijk dat vele kwalen, ongemakken en problemen in relaties kunnen vermeden worden door op een juiste manier te leren omgaan met stress, introduceerden ze binnen hun sessies, méér en méér technieken uit hun persoonlijk groeiparcours, om op een juiste manier te leren omgaan met stress.
De factor groeiproces speelt dan ook een belangrijke rol bij het aanleren van de technieken in de opleiding.

De verscheidenheid aan technieken in de relaxatiewereld is eindeloos maar alles past niet zo maar bij iedereen en op elk moment. In sommige gevallen kan een verkeerde samenstelling van technieken of een onjuiste uitvoering ervan, de stress nog gaan opdrijven en het zenuwstelsel nog méér belasten.

Stress is ook op verschillende manieren voelbaar en meetbaar, wat ook een belangrijk platform van waaruit wordt gewerkt. Door voeling te krijgen met je lichaam, wordt men alerter wanneer stress opduikt en welke verbanden er dan zijn met bepaalde situatie, wat inzicht bevordert en de relatie tot zichzelf èn anderen kan verbeteren.

STRESSCOACHING OPLEIDING

- De cursus richt zich naar wie zich geroepen voelt om anderen te helpen in diverse stress situaties en biedt

een méérwaarde voor wie wie actief is binnen scholen, bedrijven, wellnesscentra, hulpverlening, zoals:
opvoeders, leraren, therapeuten, coaches, verpleegkundigen e.a. ...

- Leergang van 48 lesuren verdeeld over 7 contactdagen en ongeveer evenveel uren thuisoefening.

- Er wordt gebruik gemaakt van methodes uit diverse disciplines die op een passende wijze op elkaar afgestemd

worden alnaargelang iets nodig is voor een persoon of een situatie.

- Men leert alles toepassen op zichzelf om daarna van uit zijn eigen innerlijke stilte, anderen te leren begeleiden.

Thema's die o.a. aan bod komen:

- Verschillende zenuwstelsels en fysiologie van stress

- Adaptatiesyndroom en breindynamiek

- Belang van Oer drive en lymbisch systeem

- Afstemmen van draagkracht op draaglast

- UC centering en onbevangen waarnemen

- Resourcing (P. Levine)

- Swara Yoga principes

- EMF (Electro Magnetical Field) Balancing®

- Diverse vormen ademwerk

- Grounding en Power of Presence©

- Progressieve relaxatie

- Educatieve kinesiologie

- Inductie en deductie

- Kalibratie en Feedback

- Metacommunicatie©

- Basic Counseling

- Anamnese (opmaak en counseling)

Data: 7 contactdagen (10h00-17h00)     

17/18/31 mrt 2017 - 7 apr - 05/19 mei - 9 juni

Locatie: het Rustpunt, Burgstraat 46, 9000 Gent.

Bijdrage: scripten, broodjeslunch, koffie en thee incl.

• € 760

€ 456 met KMO Portefeuille(InfoPagina 3)

btw € 159,60

Inschrijving als zelfstandige     inschrijving afgesloten

• € 760 (btw vrij) voor particulieren

gespreide betaling mogelijk (InfoPagina 21)

Inschrijving als particulier     inschrijving afgesloten


Certificaat StressCoaching mits geslaagd zijn op de evaluatiedag van 10/06/17.

Hiervoor dient men zich in te schrijven tegen 01/05/17 via rubriek 9 op de infopagina.

Gezien nog niet alle beroepsverenigingen zijn aangesproken voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.