Overdracht en Tegenoverdracht   Cursus


  Nieuwsbrief aanvragen

Het begrip "overdracht" werd ingevoerd door Sigmund Freud (arts, neuroloog, psychiater) die een zeer grote rol speelde in het ontstaan van de psycho-analyse. Wat hij aanvankelijk zag als een hinder, leerde hij gebruiken als therapeutische tool.

Overdracht is een sterk onderschat verschijnsel in zowel hulprelaties als in persoonlijke relaties. Een contact therapeut/cliënt riskeert verstoord te geraken als de therapeut niet in staat is tot herkennen van overdrachtssignalen.

Zo kan er in een eerste fase (over)waardering zijn door de cliënt maar nadien irritatie, teleurstelling, achterdocht en rancune t.o.v. de therapeut of coach.

Door de positiename en de bewust "gekozen reactie" van de hulpverlener, kan de cliënt geholpen worden om onbewuste oude relatiepatronen in te zien en hierdoor maar blijft zoeken om zaken uit het verleden te herstellen. Deze positiename van de Therapeut/Coach noemt (constructieve) Tegenoverdracht; alhoewel tegenoverdracht ook kan gaan over eigen overdracht van de hulpverlener op de cliënt.

Op meerdere relatiedomeinen is overdracht een onmerkbare oorzaak van haperingen tot zelfs conflicten, zoals onder partner(s) en in gezins-, familie-, vrienden-, collega relaties, e a.

En een therapeut en coach die geen besef heeft van zijn (tegen)overdracht is niet effectief in zijn werk en zal niet op een passende wijze reageren op de overdracht van de cliënt.

Overdracht treedt vaak op en is nog steeds het meest onderschatte verschijnsel bij therapie en coaching. De vraag is niet óf de therapeut/coach in overdracht gaat, maar hoe en waaraan hij zijn overdracht herkent en hoe die er vervolgens mee omgaat.

Overdracht is herkenbaar aan een aantal signalen: het gesprek loopt vast, er ontstaat onenigheid, de therapeut/coach heeft de indruk dat de cliënt het gesprek stuurt of de therapeut/coach zoekt de cliënt te overreden.

In elk van de gevallen werden vroeger in zijn levensverhaal, patronen ingezet zonder het te beseffen en meestal als overlevingsmechanisme zoals dit veelal het geval is bij overdracht.

Thema's die aan bod komen in deze cursus/workshop

- herkenning van overdrachtsignalen

- leren hoe er op een heldere manier mee om te gaan

- oefeningen, deelrondes en theoretische uitleg

- ontdekken van eigen valkuilen

- e.a.

DOCENT: Doctorandus Anita de Nennie (NL)

* opgeleid tot psycholoog met een psycho-analytische achtergrond
* behaalde doctoraat in Psychodynamische Psychotherapie
* opleiding genoten in hypnotherapie, regressie therapie en Reichiaans lichaamswerk
* voert een eigen praktijk voor individuele- en relatietherapie en leertherapie
* actief als docent psychopathologie
* stage- en scriptiebegeleiding en supervisie
* coördinator bij een psycho-sociale academie in Nederland
* aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
* lid van NVPA waar zij zitting heeft in de toelatingscommissie
* auteur van 'Overdracht en Bewustwording van jezelf in relatie tot anderen' dat begrepen zit in de cursusprijs

DE CURSUS OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT

Deze bijscholing met Drs. Anita de Nennie (NL) richt zich tot:

- therapeuten, coaches en hulpverleners uit de maatschappelijke sector of gezondheidszorg

- en naar iedereen die interesse heeft in de interactie binnen relaties.

INSCHRIJVEN

Data: 22/23 april 2023

Uurregeling: 09h30-16h30

Locatie: Reliantie Instituut Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Tarief: € 320     (lessen, boek 'Overdracht en Bewustwording van jezelf in relatie tot anderen')

€   25    korting bij betaling binnen tegen 18/02/23

KMO portefeuille: 30% subsidie voor ondernemers.

Nieuwe wet van 14 juli 2021 - Zie InfoPagina nr3.

Vormingsattest wordt afgeleverd na afronding en actieve deelname van de volledige module.