Inschrijving    Cursus Voeding als medicijn

ATTENTIE:

1. Cursussen sluiten af 1 maand vóór de opstart, behoudens anders vermeld op de sitepagina van de cursus.

2. Mogelijks kan de groep reeds volzet zijn vóór de afsluitdatum.

TOELATINGSVOORWAARDEN:

1. Voor deze cursus is in principe geen vooropleiding vereist, alhoewel deze van academisch niveau is.

2. Motivatie dient voldoende omschreven te zijn in onderstaand aanmeldingsdocument.

DEZE ELEKTRONISCHE INSCHRIJVING HOUDT IN:

1. dat men de Algemene Deelnemingsvoorwaarden aanvaardt.

2. dat men zich verbindt tot vereffenen van de factuur tegen de vooropgestelde datum.

ATTENTIE: Het is de datum van binnenkomen op onze rekening die uw cursusbedrag bepaalt

(zie de meerdere prijzen formule op het siteblad van de cursus waarvoor men inschrijft).

3. dat betalingen enkel gebeuren op IBAN BE97 7360 3591 7649 (BIC KREDBEBB)

van Reliantie Instituut vzw

Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560.

Cursuscode: VM + naam deelnemer als een firma betaalt of als de betaling uit andere bankrekening komt die niet

op naam staat van de deelnemer.


INSCHRIJVING CURSUS VOEDING ALS MEDICIJN

ALLE VAKKEN INVULLEN

Indien u geen bevestiging ontvangt een paar minuten na het verzenden van uw inschrijving,

dient u deze opnieuw te doen en na te gaan of alle vakken wel ingevuld zijn.


Achternaam :  
Voornaam :  
Geboortedatum :
Straatnaam :
Huisnummer :
Postcode :
Gemeente :
Telefoon :
GSM :
E-mailadres :
Beroep :
Familie status (gehuwd, samenwonend, single, kinderen) :
 
   
Ik reserveer een plaats voor :
   
Bij :
Opstartdatum :
Locatie :
   
Ik wens factuur op (eventueel btw nummer vermelden):

 


 

Betaling via KMO Portefeuille

      

Ja

      

Nee

   
Motivatie :
Opleiding middelbare school en overige gevolgde opleidingen :
Indien therapiegericht beroep (Vorm van praktijk, aantal jaren praktijk) :

 


Medische of andere relevante informatie over uzelf :

 

Hoe kent U Reliantie Instituut? (website, publiciteit, folder, andere..) :

 


Alle opgegeven informatie is op vrijwillige basis en vertrouwelijk. Niets ervan wordt vrijgegeven.