Inschrijving    BCS Fase I - Basismodule

ATTENTIE:

1. Cursussen sluiten af 1 maand vóór de opstart, behoudens anders vermeld op de sitepagina van de cursus.

2. Mogelijks kan de groep reeds volzet zijn vóór de afsluitdatum.

TOELATINGSVOORWAARDEN:

1. Voor deze cursus is in principe geen vooropleiding vereist, alhoewel deze van academisch niveau is.

2. Motivatie dient voldoende omschreven te zijn in onderstaand aanmeldingsdocument.

3. Mogelijks wordt er door Reliantie Instituut contact opgenomen voor een intakegesprek.

DEZE ELEKTRONISCHE INSCHRIJVING HOUDT IN:

1. dat men de Algemene Deelnemingsvoorwaarden aanvaardt.

2. dat men zich verbindt tot vereffenen van de factuur tegen de vooropgestelde datum.

ATTENTIE: Het is de datum van binnenkomen op onze rekening die uw cursusbedrag bepaalt

(zie de meerdere prijzen formule op het siteblad van de cursus waarvoor men inschrijft).

3. dat betalingen enkel gebeuren op IBAN BE97 7360 3591 7649 (BIC KREDBEBB)

van Reliantie Instituut vzw

Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560.

Cursuscode: BCST-F1-18 + naam cursist als een firma betaalt.


INSCHRIJVING BCS FASE 1 - BASISMODULE

ALLE VAKKEN INVULLEN

Indien u geen bevestiging ontvangt een paar minuten na het verzenden van uw inschrijving,

dient u deze opnieuw te doen en na te gaan of alle vakken wel ingevuld zijn.


Achternaam :  
Voornaam :  
Geboortedatum :
Straatnaam :
Huisnummer :
Postcode :
Gemeente :
Telefoon :
GSM :
E-mailadres :
Beroep :
Familie status (gehuwd, samenwonend, single, kinderen) :
 
   
Ik reserveer een plaats voor
Opstartdatum :
Locatie :
   
Ik wens factuur op (eventueel btw nummer vermelden):

 


 

Betaling via KMO Portefeuille

      

Ja

      

Nee

   
   
Uitgebreide motivatie :
Opleiding middelbare school en overige gevolgde opleidingen :
Indien therapiegericht beroep (Vorm van praktijk, aantal jaren praktijk) :

 


Volgde U reeds opleidingen of workshops in craniosacraal therapie. Indien ja, welke?

 


Medische of andere relevante informatie over uzelf :

 

Hoe kent U Reliantie Instituut? (website, publiciteit, folder, andere..) :

 


Alle opgegeven informatie is op vrijwillige basis en vertrouwelijk. Niets ervan wordt vrijgegeven.