Shock & Trauma Resolutie Cursus
Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener


De cursus 'Shock & Trauma Resolutie' omvat:

- de Myofasciale Core modules van 12 lesdagen

- de Shock & Trauma module van 6 lesdagen

Trauma's zetten zich vast in het electromagnetisch veld van het lichaam.

Ze creëren daar eigen energie patronen waardoor het lichaamsgeheugen a.h.w. het trauma blijft meedragen.

Als deze energiepatronen niet opgelost worden, gaan ze méér en méér een trauma vortex opbouwen.

Dit is te vergelijken met een donker gat binnen de basis energie matrix waardoor het trauma zich nog verder gaat verdiepen met als gevolg: lichamelijke, emotionele of psychische lasten.

Er zijn echter 3 kanalen waarlangs opening 'kan ontstaan' tot trauma: via het cognitieve domein, het zenuwstelsel en het bindweefsel systeem of fascia netwerk.

Gezien lichaam en geest in constante Reliantie (onontkoppelbare verbinding) zijn, blijkt louter lichamelijke of louter cognitieve therapie geen echt op-lossen van trauma.

Naast het geheugen dat gekoppeld is aan ons brein, heeft de mens ook andere geheugens die aan het rationele deel van onze geest ontsnappen.

De module 'Shock & Trauma Resolutie' van 6 lesdagen is gebaseerd op trauma skills uit Inner Tuning® Psychodynamics.

Thema's uit de cursus:

Er wordt molenteel gewerkt aan deze site pagina: verdere aanvulling van deze pagina, volgt.

SHOCK & TRAUMA RESOLUTIE    6 lesdagen

Toelatingsvoorwaarden:

- ofwel de Myo-Fasciale Core Opleiding afgerond hebben

- ofwel BCST fase II voltooid hebben

- ofwel Inner Tuning® gecertifieerd zijn

Docent: Marie Christine Meersch

Data: 13/14 sept 19 - 18/19 okt 19 - 15/16 nov 19

Uurregeling: 10h00-17h00

Locatie: Reliantie Instituut Roterijstraat 11 Wevelgem 8560

Prijs: lessen, scripten, koffie/thee, broodjeslunch

€ 780 bij totale betaling tegen 13 aug 2019

€ 740 kortingsprijs bij totale betaling tegen 26 mei 2019

€ 815 bij totale betaling na 13 aug 2019

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

KMO portefeuille: 40% subsidie voor zelfstandige ondernemers

Info en voorwaarden klik hier

Inschrijving: klik hier

Certificaat mits geslaagd zijn op het eindexamen van 13 dec 19 in Reliantie Instituut Wevelgem.

Hiervoor dient men zich in te schrijven tegen 30 okt 19 via rubriek 9 op de infopagina.Klik hier.

Gezien nog niet alle beroepsverenigingen zijn aangesproken voor accreditatie van deze cursus, is het mogelijk

dat de vereniging waarbij u lid bent, de cursus zal accrediteren. Aanvraag via office@reliantie.org.