Inschrijving             Cranio Biodynamics - Fase I

ATTENTIE

1. Inschrijving sluit af 1 maand vóór opstart, behoudens anders vermeld op de sitepagina.

Dit betekent niet dat er nog plaats is tot die datum want de groep kan reeds eerder volzet zijn.

2. Cursustarief geldt voor betalingen die binnen zijn op onze bankrekening, 30 dagen voor opstart van de cursus.

Voor alle latere betalingen dan 30 dagen voor opstart is er bijkomende administratieve kost van 35 €.

TOELATINGSVOORWAARDEN INTRO FASE BCST OPLEIDING

Motivatie dient uitvoerig omschreven te zijn in het betreffende vak van onderstaand inschrijfdocument.

Na deze inschrijving wordt men, indien dit nodig mocht blijken, uitgenodigd voor een intakegesprek.

DEZE ELEKTRONISCHE INSCHRIJVING HOUDT IN

1. dat men de Algemene Deelnemingsvoorwaarden aanvaardt.

2. dat men zich verbindt tot vereffenen van de betaling(en) tegen de vooropgestelde datum.

(Voor kortingen geldt datum van binnenkomen van het cursusbedrag).

3. dat betalingen enkel gebeuren op IBAN BE97 7360 3591 7649 (BIC KREDBEBB)

van Reliantie Instituut vzw

Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560.

Cursuscode: BCST-I + naam cursist als firma betaalt.


ALLE VAKKEN INVULLEN

Indien u geen bevestiging ontvangt een paar minuten na het verzenden van uw inschrijving,

dient u deze opnieuw te doen en na te gaan of alle vakken wel ingevuld zijn.


Achternaam :  
Voornaam :  
Geboortedatum :
Straatnaam :
Huisnummer :
Postcode :
Gemeente :
Telefoon :
GSM :
E-mailadres :
Beroep :
   
Cursus :
   
Bij :
Opstartdatum :
Locatie :
   
 
Factuur op:
Btw nr :
Ondernemingsnr :
 
Uitgebreide motivatie :
Indien therapiegericht beroep (Vorm van praktijk, aantal jaren praktijk) :

 


Volgde U reeds opleidingen of workshops in craniosacraal therapie. Indien ja, welke?

 


Medische of andere relevante informatie over uzelf :

 

Hoe kent U Reliantie Instituut? (website, publiciteit, folder, andere..) :

 


Alle opgegeven informatie is op vrijwillige basis en vertrouwelijk. Niets ervan wordt vrijgegeven.

 
   

ATTENTIE !! Indien u geen bevestiging ontvangt een paar minuten na het verzenden van uw inschrijving,

dient u deze opnieuw te doen en na te gaan of alle vakken wel ingevuld zijn.