Inschrijving    Fase I BCST Opleiding

ATTENTIE:

1. Inschrijving sluit af 1 maand vóór opstart, behoudens anders vermeld op de sitepagina.

Dit betekent niet dat er nog plaats is tot die datum want de groep kan reeds eerder volzet zijn.

2. Als men inschrijft ná de afsluitdatum is er bijkomend 35 € administratieve kost.

3. Cursustarief geldt volgens de datum van binnenkomen van uw betaling (idem met KMO pf).

Men kan eventueel gelijktijdig met de inschrijving het gangbare cursustarief van dat moment storten in afwachting van bevestiging van zijn plaats.

TOELATINGSVOORWAARDEN DEELTIJDSE BCST OPLEIDING:

ofwel beroepsmatig actief zijn rond gezondheid of welzijn, al dan niet met (para)medische achtergrond

ofwel geïnteresseerd zijn in diplomerende opleiding tot professioneel BCST

• naast voldoening kunnen putten uit het evolueren van zijn eigen methodische competentie, ook belang kunnen

hechten aan ontwikkelen van therapeutische Zijnskwaliteit tijdens de opleiding.

Motivatie dient wel voldoende omschreven te zijn in onderstaand aanmeldingsdocument.

DEZE ELEKTRONISCHE INSCHRIJVING HOUDT IN:

1. dat men de Algemene Deelnemingsvoorwaarden aanvaardt.

2. dat men zich verbindt tot vereffenen van de factuur tegen de vooropgestelde datum.

ATTENTIE: Het is de datum van binnenkomen op onze rekening die uw cursusbedrag bepaalt

(zie de meerdere prijzen formule op het siteblad van de cursus waarvoor men inschrijft).

3. dat betalingen enkel gebeuren op IBAN BE97 7360 3591 7649 (BIC KREDBEBB)

van Reliantie Instituut vzw

Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560.

Cursuscode: BCST-I + naam cursist als een firma betaalt.

4. Mogelijks krijgt u uitnodiging voor een persoonlijk of telefonisch intakegesprek.


ALLE VAKKEN INVULLEN

Indien u geen bevestiging ontvangt een paar minuten na het verzenden van uw inschrijving,

dient u deze opnieuw te doen en na te gaan of alle vakken wel ingevuld zijn.


Achternaam :  
Voornaam :  
Geboortedatum :
Straatnaam :
Huisnummer :
Postcode :
Gemeente :
Telefoon :
GSM :
E-mailadres :
Beroep :
Familie status (gehuwd, samenwonend, single, kinderen) :
 
   
Ik meld me aan voor
   
Bij dienstverlener :
Opstartdatum :
Locatie :
   
 
   
Ik wens factuur op (eventueel btw nummer vermelden):

 


 

Betaling via KMO Portefeuille

      

Ja

      

Nee

   
   
Uitgebreide motivatie :
Opleiding middelbare school en overige gevolgde opleidingen :
Indien therapiegericht beroep (Vorm van praktijk, aantal jaren praktijk) :

 


Volgde U reeds opleidingen of workshops in craniosacraal therapie. Indien ja, welke?

 


Medische of andere relevante informatie over uzelf :

 

Hoe kent U Reliantie Instituut? (website, publiciteit, folder, andere..) :

 


Alle opgegeven informatie is op vrijwillige basis en vertrouwelijk. Niets ervan wordt vrijgegeven.