Inschrijving         Examen BCST / Craniosacral Biodynamics

ATTENTIE:

1. Inschrijvingen sluiten af 2 maand vóór de opstart, behoudens anders vermeld.

2. Als men inschrijft ná de afsluitdatum is er bijkomend 35 € administratieve kost.

TOELATINGSVOORWAARDEN:

1. Zie sitepagina van de betreffende cursus.

2. Motivatie dient voldoende omschreven te zijn in onderstaand aanmeldingsdocument.

DEZE ELEKTRONISCHE INSCHRIJVING HOUDT IN:

1. dat men de Algemene Deelnemingsvoorwaarden aanvaardt.

2. dat men zich verbindt tot het gelijktijdig storten van het voorziene voorschot en tot vereffenen van

resterend(e) bedrag(en) zoals gespecifieerd in onderstaande reservatie voor uw plaats.

3. dat gestort wordt op IBAN BE62 3632 0150 0261 (BIC BBRUBEBB)

van Reliantie Instituut vzw

Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560.

Cursuscode: BCST-ex + naam cursist als een firma betaalt.AANMELDING VOOR INSCHRIJVING EXAMEN BCST / CRANIOSACRAL BIODYNAMICS
door invullen van ALLE volgende vakken en vervolgens klikken op Verzenden.


Achternaam :  
Voornaam :  
Geboortedatum :
Straatnaam :
Huisnummer :
Postcode :
Gemeente :
Telefoon :
GSM :
E-mailadres :
Ik wens factuur op (btw nummer vermelden):

 


   
Ik reserveer een plaats voor
   
Bij :
Opstartdatum :
Locatie :

Alle opgegeven informatie is op vrijwillige basis en vertrouwelijk. Niets ervan wordt vrijgegeven.

Ik verklaar nota genomen te hebben van de praktische info, zoals data, locatie, e.a. rond de cursus/activiteit/opleiding waarvoor ik inschrijf en ben akkoord met de algemene voorwaarden.