BCS - Klinisch Traject

ATTENTIE:

1. Cursussen sluiten af 1 maand vóór de opstart, behoudens anders vermeld op de sitepagina van de cursus.

2. Als men inschrijft ná de afsluitdatum is er bijkomend 35 € administratieve kost.

TOELATINGSVOORWAARDEN:

1. Geschreven akkoord hebben van de docent om het Klinisch Traject op te starten.

2. Motivatie dient voldoende omschreven te zijn in onderstaand aanmeldingsdocument.

DEZE ELEKTRONISCHE INSCHRIJVING HOUDT IN:

1. dat men de Algemene Deelnemingsvoorwaarden aanvaardt.

2. dat men zich verbindt tot het gelijktijdig storten van het voorziene voorschot en tot vereffenen van

resterend(e) bedrag(en) zoals gespecifieerd in onderstaande reservatie voor uw plaats.

3. dat betalingen enkel gebeuren op IBAN BE97 7360 3591 7649 (BIC KREDBEBB)

van Reliantie Instituut vzw

Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560.

Cursuscode: BCS-KL + naam cursist als een firma betaalt.

INSCHRIJVING KLINISCH TRAJECT BIODYNAMISCHE CRANIOSACRAL THERAPIE OPLEIDING
door invullen van volgende vakken en vervolgens klikken op Verzenden.


Achternaam :  
Voornaam :  
Geboortedatum :
Straatnaam :
Huisnummer :
Postcode :
Gemeente :
Telefoon :
GSM :
E-mailadres :
Ik wens factuur op (btw nummer vermelden):

 


   
Ik schrijf me in voor :
Opstartdatum :
 
Uitgebreide motivatie :

Alle opgegeven informatie is op vrijwillige basis en vertrouwelijk. Niets ervan wordt vrijgegeven.